Ratarstvo

Delta Agrar ostvario rekordne prinose ječma

Ječam

Kompanija Delta Agrar postigla je rekordne prinose ječma na svom oglednom polju, na imanju „Napredak“ u Staroj Pazovi. Sorte Carmina i Finola, koje su visoko prinosne i izrazito adaptibilne ostvarile su prinos od 10,3 tona po hektaru odnosno 10,1 tona po hektaru.

Osim odličnih oglednih rezultata, ova kompanija realizovala je i izuzetne prinose i u proizvodnji na imanju „Jedinstvo“, gde je na površini od 46 hektara postignut prinos od 9,9 tona po hektaru.
„Rekordni prinosi rezultat su tehničkih obrazaca koje Delta Agrar primenjuje na svojim imanjima uz strogo poštovanje setvenih normi, podešavanjem sejalice na bazi potrebnog broja biljaka, mase 1.000 semena i klijavosti, kao i preciznog đubrenja na osnovu mikrobiološke i hemijske analize zemljišta. Zaštita useva se obavlja precizno, na vreme i najkvalitetnijim preparatima“, ističe Jovan Borović, produkt menadžer semenskog programa u Delta Agraru.

Prema njegovim rečima, kvalitet semena je takođe jedna od veoma bitnih karakteristika i ova kompanija se trudi da do proizvođača dođe isključivo seme vrhunskog kvaliteta i dorade.

Teme