Osiguranje

PUTNO osiguranje Milenijum osiguranja sa dodatnim pokrićem za COVID-19

Milenijum osiguranje je uvelo mogućnost kupovine putnog osiguranja sa dodatnim pokrićem za COVID-19, koje osiguranicima pokriva neophodnu medicinsku pomoć za slučaj zaražavanja, kao i povratak u Srbiju.

Dodatno pokriće za COVID-19 odnosi se na teritoriju cele Evrope, uključujući Tursku i Rusiju, i na teritoriju Egipta, za putovanje koje traje najduže 30 dana, navodi se u saopštenju Milenijum osiguranja.

Ukoliko se odluče za polisu sa ovom doplatom, klijenti će tokom putovanja imati pokrivene troškove za medicinsku pomoć i u slučaju iznenadne infekcije COVID-19, kao i troškove prevoza radi pružanja adekvatne pomoći i usluge hitne medicinske evakuacije, odnosno povratka osiguranika u zemlju prebivališta, do odabranog limita navedenog na polisi.

Polisa putnog osiguranja uz doplatu za COVID-19 može se kupiti u ekspoziturama Milenijum osiguranja širom Srbije, u turističkim agencijama sa kojima Milenijum osiguranje sarađuje, kao i putem webshop-a.

Prilikom kupovine polise putnog osiguranja Milenijum osiguranja, potrebno je da klijenti navedu da žele dopunsko pokriće od posledica COVID-19 ili ukoliko polisu uzimaju putem webshop-a, da izaberu opciju za dopunsko pokriće. 

Cene dopunskog osiguranja za COVID-19 zavise, kao i klasične polise putnog osiguranja, od trajanja putovanja, kao i od destinacije. Primera radi, za standardno individualno osiguranje na osiguranu sumu od 15.000 evra za osnovne rizike, za 11 dana u Grčkoj, cena osnovnog osiguranja je 1.069 dinara, a sa doplatom za Covid 19, cena putnog osiguranja za isti put je 1.604 dinara.  

Za porodično putno osiguranje za Grčku, gde putuje dvoje odraslih sa dvoje dece, za boravak od 11 dana, osnovno porodično putno osiguranje Milenijum osiguranja koštaće 2.496 dinara, a 3.746 sa doplatom za COVID-19. 

Teme