Voćarstvo i vinogradarstvo

ODLIČNA VEST Evropska unija više NE KONTROLIŠE MALINE iz Srbije

Maline
Vilamet sa obronaka Kuršumslijske Banje Foto: Vesna Gajić

Na Stalnom komitetu za životinje, bilje, hranu i stočnu hranu EU je odlučeno da se povuče mera dodatne kontrole za izvoz smrznutih malina iz Republike Srbije, potvrđeno je za Plodnu zemlju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Mera dodatne desetoprocentne kontrole, odnosno kontrole svake desete pošiljke malina iz Srbije na norovirus dovela je do dodatnih troškova za izvoznike i umanjenja prihoda proizvođača malina. Nezvanično ti troškovi su iznosili i po nekoliko hiljada evra.

Inspektori Evropske kancelarije za hranu i veterinu (Food and Veterinary Office) posetili su Srbiju tokom juna-jula 2019 radi terenske kontrole uslova i načina rada. Nalazi njihovog izveštaja bili su pozitivni. Na osnovu pomenutih nalaza, 21. aprila 2020 EU Stalni komitet za životinje, biljke, hranu i hranu za životinje doneo je odluku o ukidanju dodatnih kontrola na srpsku malinu pri izvozu u EU.

„Sektor poljoprivredne inspekcije je u proteklim godinama intenzivno doprineo svojim aktivnostima na uspostavljanju sistema bezbednosti hrane koji garantuje kvalitet i bezbednost proizvoda na veoma jasan, održiv i transparentan način. Unapređivali smo zakonodavni okvir nizom akata i procedura, podržavali akreditaciju metoda ispitivanja na norovirus (akreditovane su dve laboratorije, a treća je u postupku), konstantno radili na edukaciji inspektora, kao i subjekata u proizvodnji i preradi maline. Posebno izdvajamo edukativne obuke koje smo organizovali u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz podršku domaćih profesora sa naših fakulteta i instituta, koristeći podršku TAIEX-a (instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmenu informacija) i USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj. Predstoji nam, da sistem koji smo uspostavili u ovoj oblasti, a za koji smo dobili pozitivne ocene i od strane FVO inspektora Evropske komisije koji su nas proveravali, unapređujemo na održiv način“, navode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Osnovno pravilo koje važi je da se maline ne sade u blizini gde se gaje životinje, skladišti stajnjak, odlaže otpad ili blizu mesta koja imaju tretman otpadnih voda. Bitno je i da se za sve procese u toku uzgoja maline koristi čista voda. Virusi mogu da prežive u mnogim agrohemikalijama, zato je važno da se za primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja koriste samo čista voda.

Pažnja mora da bude i na higijeni opreme za berbu, a gajbice moraju da budu čiste i da su dezinfikovane i da se održavaju. Ne smeju ni da se koriste za druge namene osim za berbu. Ukoliko se transportno vozilo koristi za druge namene, pre i posle transporta mora da se temiljno očisti i opere, a po potrebi i dezinfikuje.

O higijeni moraju da vode računa i berači. U slučaju da ne koriste rukavice prilikom berbe, ruke moraju obavezno da peru. U blizini parcele, moraju da budu postavljeni i pokretni toaleti.

Teme