Info Stočarstvo

ŠANSA za proizvođače KRAVLJEG, KOZIJEG i OVČIJEG SIRA, VOĆNE RAKIJE – Bescarinski izvoz na tržište od 180 miliona stanovnika

Foto: Pixabay

Neograničene količine kozjeg i ovčijeg sira i voćnih rakija, godišnje kvote od 400 tona polutvrdog i tvrdog kravljeg sira, dve hiljade tone cigareta, 35 hiljada litara čistog alkohola, što je oko 90 hiljada litara vinjaka, dodatne su količine koje je Srbija izdejstvovala u pregovorima prilikom zaključivanja novog Sporazuma o slobodnoj trgovini koji je osim Rusije, Belorusije i Kazahstana proširen i na Jermeniju i Kirgiziju. Sa oko 98 odsto proizvoda iz carinske tarife Srbija, Rusija, Kazahstan i Belorusija trguju već sada bez plaćanja carine.

Ruska Vlada je odlučila da odobri nacrt saveznog zakona „O ratifikaciji Sporazuma o zoni slobodne trgovine između Evroazijske ekonomske unije (EAEU) i njenih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane“ i da ga prosledi na usvajanje Državnoj dumi u skladu sa utvrđenom procedurom. Naša država je potpisala sporazum o formiranju bescarinske trgovinske zone sa EAEU 25. oktobra 2019. godine u Moskvi, a poslanici Narodne skupštine su ga ratifikovali 24. februara ove godine.

„Ovim sporazumom uspeli smo da zadržimo povlašćen izvoz na rusko tržište, što je bio jedan od glavnih ciljeva pregovora. Treba da imamo u vidu da se oko 90 odsto ukupne trgovinske razmene Srbije sa zemljama EAEU odnosi na Rusiju. Novim sporazumom biće omogućen pristup tržištu EAEU za oko 99 odsto roba iz Carinske tarife (preko 180 miliona ljudi), a na privrednicima je da te pogodnosti iskoriste. Sporazum sa EAEU nije koristan samo za naše privrednike koji posluju sa zemljama EAEU, on je istovremeno i važan motiv za dolazak stranih investitora i ulagača“, kažu za Plodnu zemlju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Šta je važno znati o poreklu robe

U resornom ministarstvu objašnjavaju da za trgovinu bez naplate carina, roba mora imati „poreklo“ (kao što je i do sada bio slučaj tj. mora se zadovoljiti tzv. Pravilo o poreklu od 51 odsto). Režim slobodne trgovine primenjuje se na robu koja zadovoljava kriterijume o poreklu robe. Potrebno je da roba bude proizvedena u potpunosti u Srbiji ili da je prošla dovoljnu obradu/preradu, tako da vrednost materijala stranog porekla upotrebljenih u procesu proizvodnje nije veća od 50 odsto vrednosti robe koja se izvozi. Neće se smatrati dovoljnom obradom/preradom postupci očuvanja robe za vreme skladištenja ili prevoza, oblikovanje pošiljki, razvrstavanje, prepakivanje, pranje, čišćenje, bojenje, jednostavni postupci sastavljanja ili rastavljanja robe na delove i sl.
Važi kumulacija porekla, što znači da će se smatrati da je roba poreklom iz Srbije, ako je tamo dobijena, a upotrebljeni su materijali iz Srbije, Кazahstana, Belorusije, Rusije, Jermenije i Кirgizije pri čemu ti materijali ne moraju da prođu dovoljnu obradu/preradu.

Ukinuto pravilo direktne kupovine

„Najveći rezultat koji je postignut je što je srpska strana uspela da izdejstvuje ukidanje do sada važećeg „pravila direktne kupovine“. Ovim se ostvaruje potencijalno značajna dobit merena milionima evra za naše velike izvoznike kojima je do sada bio osporavan preferencijalni status u trgovini sa Rusijom zbog korišćenja posredničkih firmi. Кao uslov za ukidanje ovog pravila, srpska strana je prihvatila ruski zahtev da se pojačaju kontrole (proverom faktura) pravnih lica koje učestvuju u lancu kupovine kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe preferencijalnog statusa“, ukazuju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Gde je zadržana carina

Srbija i EAEU zadržale su carine za nekoliko proizvoda:
1 ) Prilikom uvoza u Srbiju iz EAEU: beli šećer, etil alkoholi, cigarete preko kvote od dve hiljade tona, upotrebljavana motorna vozila i gume, novi traktori i putnički automobili (samo iz Rusije). Rusiji će biti omogućeno da nastavi uvoz u Srbiju bez naplate carina svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, što je i do sada imala kao povlasticu.
2) Prilikom uvoza u EAEU iz Srbije: živinsko meso, neke vrste sireva, beli šećer, vino penušavo, etil alkoholi, cigarete preko kvote od dve hiljade tona, pamučne tkanine i prediva, kompresori za rashladne uređaje, putnički automobili, traktori, upotrebljavana motorna vozila i upotrebljavane gume.

Teme