UniCredit
Banke

ZASTOJ U OTPLATI obaveza za sve klijente NLB Banke i POLJOPRIVREDNIKE

Foto: Pixabay.com

NLB Banka Beograd je ponudila svojim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima, novi zastoj u otplati obaveza.

Kako se navodi u saopštenju NLB Banke, u skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, novi moratorijum traje dva meseca, i to od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine.

Tokom ovog perioda, klijenti neće plaćati glavnicu niti redovnu ugovorenu kamatu po osnovu kredita, dozvoljene pozajmice i troškova nastalih korišćenjem kreditne kartice, pri čemu će kamata ugvorena za ovaj period biti raspoređena ravnomerno na ostatak perioda otplate, koji će biti produžen za dva meseca. 

Tokom trajanja zastoja u otplati obaveza, banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

„Proteklih meseci svi osećamo efekte globalne pandemije, a pored toga što smo morali da značajno promenim svoje navike i način života, i na ekonomskom planu se suočavamo sa teškoćama. U ovom trenutku je još uvek najvažniji cilj očuvanje zdravlja, ali smo svesni i izazova sa kojima se veliki broj građana suočava u vođenju ličnih i poslovnih finansija i podržavamo sve inicijative usmerene na lakše prevazilaženje aktuelne situacije. Želimo da podržimo svakog klijenta na adekvatan način i moje kolege su u svakom trenutku na raspolaganju za sve informacije i podršku koja je klijentima potrebna. Jer ovo je zaista jedna od onih situacija koju samo zajedno možemo uspešno da prevaziđemo”, istakao je Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora NLB Banke Beograd.