Banke

ZASTOJ U OTPLATI obaveza za sve klijente NLB Banke i POLJOPRIVREDNIKE

Foto: Pixabay.com

NLB Banka Beograd je ponudila svojim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima, novi zastoj u otplati obaveza.

Kako se navodi u saopštenju NLB Banke, u skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, novi moratorijum traje dva meseca, i to od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine.

Tokom ovog perioda, klijenti neće plaćati glavnicu niti redovnu ugovorenu kamatu po osnovu kredita, dozvoljene pozajmice i troškova nastalih korišćenjem kreditne kartice, pri čemu će kamata ugvorena za ovaj period biti raspoređena ravnomerno na ostatak perioda otplate, koji će biti produžen za dva meseca. 

Tokom trajanja zastoja u otplati obaveza, banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

„Proteklih meseci svi osećamo efekte globalne pandemije, a pored toga što smo morali da značajno promenim svoje navike i način života, i na ekonomskom planu se suočavamo sa teškoćama. U ovom trenutku je još uvek najvažniji cilj očuvanje zdravlja, ali smo svesni i izazova sa kojima se veliki broj građana suočava u vođenju ličnih i poslovnih finansija i podržavamo sve inicijative usmerene na lakše prevazilaženje aktuelne situacije. Želimo da podržimo svakog klijenta na adekvatan način i moje kolege su u svakom trenutku na raspolaganju za sve informacije i podršku koja je klijentima potrebna. Jer ovo je zaista jedna od onih situacija koju samo zajedno možemo uspešno da prevaziđemo“, istakao je Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora NLB Banke Beograd.

Teme