Banke

BEZ PROVIZIJE za POLJOPRIVREDNIKE za plaćanje doprinosa za socijalno sa DINA karticama na šalterima Uprave za trezor

DinaCard Foto: NBS

DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija moguće bez provizije izmiriti obaveze po osnovu pojedinih poreza i doprinosa.

Ovo su dažbine koje ukoliko građanin plati Dinom na šalterima Uprave za trezor neće mu biti obračunate provizije:

  • poreza na imovinu fizičkih lica, čija treća rata dospeva na naplatu 15. avgusta;
  • godišnjeg poreza na dohodak građana;
  • poreza na promet motornih vozila;
  • poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva; i
  • doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Isto tako, na šalterima Uprave za trezor karticom DinaCard mogu se izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, i onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP „Infostan tehnologije”, JKP „Informatika” Novi Sad, Telekom a.d. i sl.), uz niske provizije.

Takođe, porez na imovinu fizičkih lica možete izmiriti i jednostavnim skeniranjem NBS IPS QR koda s rešenja na kojima postoji ovaj kod, saopštili su u Narodnoj banci Srbije.

Teme