Naša priča Voćarstvo i vinogradarstvo

OBUKE ZA HLADNJAČARE SA MINUSNIM REŽIMOM EDUKACIJOM do bezbednih MALINA za izvoz

AUTOR: Sanela Lukić, ekspert u oblasti unapređenja poslovnog okruženja, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i njegovim inspekcijskim službama, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj od prošle godine sprovodi program obuka za hladnjače sa minusnim režimom. Cilj ovog partnerstva je podizanje svesti, poboljšanje znanja iz mikrobiologije i higijene i higijenskog dizajna opreme, kako bi se podstakla razmena dobrih praksi u industriji skladištenja u hladnom. Obuke za hladnjačare i druge zainteresovane predstavnike prehrambene industrije održaće se po okončanju sezone berbe, u septembru ove godine.

Iako proizvođači i prehrambena preduzeća rade u skladu sa standardima i propisima, godišnje se po izveštaju Evropske agencije za bezbednost hrane pojavi hiljade bolesti koje se prenose hranom. Jedan od razloga je i nehigijenski osmišljena opreme za preradu hrane, procesnih linija ili fabrika. Tako se razvio i sve više razvija higijenski inženjering i dizajn za pogone prehrmbene industrije. Higijenski dizajn je primena odgovarajućih tehnika dizajna koji omogućavaju blagovremeno i efikasno čišćenje čitavog proizvodnog sistema (oprema, prostorija, infrastruktura, građevinskih delova…) koje obezbeđuju da je hrana bezbedna i pogodna za ljudsko korišćenje. On smanjuje rizik od kontaminacije proizvoda (hemijskih, fizičkih, mikrobioloških) tokom radnog veka opreme.

Srbija najveći izvoznik smrznute maline u svetu

Sanela Lukić

U jeku sezone branja malina prioriteti hladnjačara su svakako kvalitet “crvenog zlata”, cena i realizacija poslovnih planova u uslovima opterećenim efektima pandemije koronavirusa. Većina njih upoznata je i sa važnošću bezbednosti hrane, koje posebno imajući u vidu blisku istoriju, nikako ne bi smelo da bude zapostavljeno. Srbija je najveći izvoznik smrznute maline na svetu i glavni dobavljač za tržište EU. Pre pet godina, Evropska komisija uvela je dodatnu kontrolu uvoza smrznute maline iz Srbije, nakon što je zaraza norovirusom povezana sa malinom uvezenom iz Srbije, a imajući u vidu i veliki obim uvoza malina iz naše zemlje. Pomenute dodatne kontrole, primenjivane tokom prethodnih pet godina, zahtevale su proveru uzoraka za norovirus na svakoj pošiljci maline na granicama sa EU. To je značajno povećalo vreme i troškove potrebne za izvoz. Otkako su uvedene kontrole, Ministarstvo poljoprivrede radilo je na poboljšanju higijene i sigurnosti hrane, prvenstveno radeći sa agregatorima u industriji smrznutog voća – hladnjačama.

Šta sadrži obuka – kombinacija mikrobiologie, higijenskog inženjeringa i dizajna

Sadržina programa je kombinacija osnova mikrobiologije i osnova higijenskog inženjeringa i dizajna. Na obukama je jedan od glavnih motiva da se polaznicima prenesu i osveže znanja iz mikrobiologije, te podele nova znanja i praktična uputstva iz domena higijenskog inženjeringa i dizajna da bi se razumeo značaj, moglo prepoznati i odabrati i sertifikovanu kvalitetnu opremu za svoje fabrike i pogone.

Viši nivo znanja o važnosti bezbednosti hrane

U prethodnom periodu u saradnji sa resornim ministarstvom organizovali smo 12 obuka u više gradova, a do sada je više od 250 polaznika prošlo je kroz ove obuke. Cilj edukacije je da podigne nivo znanja o važnosti bezbednosti hrane kod hladnjačara i da uključi polovinu od svih registrovanih minusnih hladnjača u Srbiji. Značaj unapređenja znanja i opreme jesu presudni kako bismo očuvali visoke standarde bezbednosti i predupredili ponovno uvođenja kontrola od strane glavnog trgovinskog partnera Evropske unije, ali i za plasman na nova tržista. USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prati rezultate ovih mera i radi na tome da pitanje bezbednosti hrane održi visoko na dnevnom redu i listi prioriteta Vlade Srbije i industrije.

Ukinuta dodatna kontrola izvoza smrznute maline 21. aprila


Poštujući dinamiku poslovanja malinara, kao i njihove prioritete, naredne obuke za hladnjačare i druge zainteresovane predstavnike prehrambene industrije održaće se po okončanju sezone berbe, u septembru ove godine.

Teme