Energija Info

BIĆE STRUJE Za 33 odsto veća proizvodnja hidroelektrana EPS-a

Hidroelektrana Đerdap Foto: EPS

Avgust je bio odličan mesec u proizvodnji električne energije u „Elektroprivredi Srbije“. Tokom najtoplijeg meseca ove godine termo i hidroelektrane EPS-a proizvele su 2,75 milijardi kilovat-sati električne energije i to je za 10,8 odsto više nego u avgustu prošle godine.


Za čak 33 odsto veća je avgustovska proizvodnja hidroelektrana EPS-a, koje su u osmom mesecu ove godine proizvele 805,8 miliona kilovat–sati. Hidroelektrane koje pripadaju ogranku „HE Đerdap“ proizvele su 563,7 miliona kilovat-sati, dok su „Drinsko
– Limske HE“ proizvele 240,6 miliona kWh, a male hidroelektrane i ostali 1,5 miliona kWh.

Na Dunavu su u avgustu prosečni dnevni dotoci iznosili 4.194 kubika u sekundi što je 38 odsto više nego u avgustu 2019. godine, a u odnosu na višegodišnji prosek, to je za 10,6 odsto veći dotok. Na Drini su prosečni dnevni dotoci u avgustu iznosili 189 kubika u sekundi i bili su za 21 odsto veći od dotoka ostvarenih u istom periodu prošle godine, dok je povećanje u odnosu na višegodišnji prosek veće za 42 odsto.

Odlični rezultati proizvodnje hidroelektrana EPS-a zasluga su urađenih revitalizacija. Revitalizacijama se doprinosi većoj proizvodnji električne energije, manjim troškovima održavanja i produžava se životni vek hidroelektrana za novih 30 do 40 godina U HE „Zvornik“ krajem januara završena je revitalizacija četiri agregata, dok u HE „Đerdap 1“ uskoro treba da počne revitalizacija poslednjeg, šestog agregata.

Teme