Povrtarstvo Ratarstvo

Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze po najvišim standardima sprovodi ISTRAŽIVANJA

Foto: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Površine na kojima se gaje leguminoze u Srbiji iznose 400-450 hiljada hektara, a najveće zauzimaju soja (202.000 ha), lucerka (112.000 ha), detelina (70.000 ha), grašak (30.000 ha), pasulj (13.000 ha) i grahorica (5.000 ha). Godišnje se sa ovih površina proizvede 630.000 tona sirovih proteina. Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, ima posebnu društvenu odgovornost za razvoj domaće nauke, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Osnivanjem Centra izuzetnih vrednosti za leguminoze, Republika Srbija je dobila prvi kompetentni centar koji je dovoljno osposobljen za izvođenje složenih istraživanja iz oblasti biotehničkih nauka u skladu sa najvišim svetskim standardima, navodi se na sajtu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Gajene biljke iz familije Fabaceae (soja, lucerka, detelina, grašak, grahorica, pasulj, bob, lupina, sočivo, sastrica) predstavljaju osnovni izvor proteina biljnog porekla, ulja i celuloznih vlakana za ishranu ljudi i domaćih životinja. Kvalitet dosadašnjih istraživanja na leguminozama i uticajnost ostvarenih rezultata, pozicionirali su naučne radnike Instituta u sam vrh domaće nauke i značajno iznad evropskog proseka u oblasti biotehničkih nauka. Institut je jedan od glavnih osnivača International Legume Society (ILS) i organizator prve međunarodne konferencije pod nazivom A Legume Odyssey održane u Novom Sadu 2013. godine.

Osnovne delatnosti Centra su: prikupljanje, proučavanje, korišćenje i očuvanje genetičkih resursa leguminoza; proučavanje genoma leguminoza modernim metodama kvantitativne i molekularne genetike; stvaranje novih i unapređenje postojećih metoda oplemenjivanja; kreiranje superiornih sorti višeg potencijala za prinos, boljeg kvaliteta, tolerantnijih na različite stresne uslove; unapređenje tehnologije gajenja i korišćenja leguminoza; unapređenje proizvodnje i dorade semena leguminoza; edukacija i transfer znanja krajnjim korisnicima.

Dosadašnjim radom Instituta, Srbija je postala regionalni centar semenarstva leguminoza. Seme leguminoza izvozi se u 24 zemalje, na tri kontinenta. Aktivnosti Centra su usmerene na dalji razvoj nauke u oblasti semenarstva leguminoza.

Da je nauka o leguminozama u Srbiji visoko pozicionirana i prepoznata kao napredni istraživački centar, pokazuju mnogobrojna priznanja prestižnih međunarodnih univerziteta, naučnih instituta i drugih relevantnih institucija. Ovo najbolje dokazuje činjenica da će Institut, zajedno sa Centrom izuzetnih vrednosti za leguminoze, organizovati i ugostiti dve svetske konferencije- svetsku konferenciju o istraživanjima na soji The World Soybean Research Conference 11, koja će biti održana od 5. do 10. septembra 2021. godine i međunarodnu konferenciju semenara krmnih biljaka International Herbage Seed Group Conference 11, koja će se održati od 6. do 13. juna 2021. godine, navodi se na sajtu Instituta.

Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze ima važnu ulogu u popularizaciji leguminoza, ali i promociji nauke i naučih dostignuća koja će Institut i Republiku Srbiju u celini pozicionirati kao evropskog lidera u istraživanjima o leguminozama, zaključuje se u tekstu objavljenom na sajtu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Teme