Ekologija

Jelena Kiš, „Ball Packaging Europe“, predsednik Saveza za zaštitu životne sredine NALED-a

Svečana sednica Saveza za zaštitu životne sredine Foto: NALED

Uređenje sistema naplate naknada u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja ambalažnim otpadom, otpadnim vodama, otpadom od hrane i posebnim tokovima otpada, kao i promovisanje uvođenja koncepta cirkularne ekonomije, prioriteti su kojima će se u naredne dve godine baviti NALED-ov Savez za zaštitu životne sredine i koje su izabrali članovi ovog tela.

Na izbornoj sednici Saveza, predstavljeni su rezultati digitalnog glasanja za predsedništvo. U naredne dve godine radom Saveza rukovodiće Jelena Kiš, menadžerka za održivost i regulatorne poslove u kompaniji „Ball Packaging Europe“, dok su za potpredsednice izabrane Slobodanka Cucić, menadžerka za korporativne poslove i održivost Apatinske pivare i Bojana Perić, direktorka kompanije Ekostar Pak.

„Osim utvrđenih prioriteta, rad Saveza u narednom periodu fokusiraće se na harmonizaciju domaće legislative sa zakonskim okvirima Evropske unije. Imajući u vidu naučene lekcije iz iskustava drugih zemalja, imamo priliku da sustignemo evropske tokove i uhvatimo korak sa trendovima u oblasti ekologije i tu bih posebno istakla da smo pripremili predlog programa razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji do 2023. koja sve više dobija na značaju u Evropi i svetu“, rekla je Jelena Kiš, reizabrana predsednica Saveza za zaštitu životne sredine, zahvalivši članovima na ukazanom poverenju.

Dve podgrupe – za unapređenje naplate naknada u oblasti zaštite životne sredine i sistema ambalažnog otpada

Po usvojenim prioritetima rada, u okviru Saveza su formirane dve podgrupe. Prva, koja se bavi unapređenjem sistema utvrđivanja i naplate naknada u oblasti zaštite životne sredine. Prvi korak u radu ove podgrupe je izrada analize koja će ponuditi predloge za unapređenje obračuna naknada tako da bude fer, podstakne smanjenje zagađenja vazduha i da poštuje princip „zagađivač plaća“.

Cilj rada druge podgrupe je unapređenje sistema ambalažnog otpada. Na tom polju je u toku izrada studija koje analiziraju primenu sistema produžene odgovornosti proizvođača i mogućnosti uspostavljanja depozitnog sistema za ambalažu u Srbiji. Po završetku studija, detaljno će biti definisati predlozi za izmenu načina na koji naša zemlja upravlja ambalažnim otpadom.

Zelena digitalizacija

Skupu je prisustvovao i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, koji je istakao da je NALED kao organizacija koja umrežava lokalne samouprave sa kompanijama i republičkim organima neophodan partner kako bi se stvorila adekvatna i povoljna klima za dalji razvoj zelene ekonomije.

„Zajedno radimo na projektu zelene digitalizacije i od naredne godine očekujemo da potpuno eliminišemo papire iz poslovanja Agencije i uštedimo i sebi i kompanijama, pored mnogo vremena, i veliki broj kutija arhivskog materijala i desetine hiljada i-mejlova“, rekao je Radović.

Savez za zaštitu životne sredine osnovan je u okviru NALED-a krajem 2019. godine kao programska platforma koja će okupiti donosioce odluka i stručnjake iz društveno odgovornih kompanija, lokalnih samouprava, državnih organa i civilnog sektora sa ciljem objedinjavanja stručnih kapaciteta u definisanju sistemskih rešenja u oblasti upravljanja životnom sredinom u Srbiji. Savez ima 42 člana iz redova privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Teme