Info

ISTRAŽIVANJE VISA Sopstveni biznis PREDUZETNICAMA daje nezavisnost, više prostora za kreativnost i veću zaradu

Foto: Promo

Visa je objavila rezultate Istraživanja o poziciji žena preduzetnica i procesima donošenja odluka o pokretanju sopstvenog biznisa. Istraživanje o ženskom preduzetništvu sprovedeo je kao deo “She’s Next” inicijative kompanije Visa, pokrenute sa ciljem podrške i osnaživanja žena vlasnicama malih preduzeća.

Prema rezultatima istraživanja, više od polovine žena preduzetnica navodi slobodu kao jedan od najvećih motivatora za pokretanje biznisa, slede mogućnost veće zarade, kao i doživljaj dovoljne lične kompetentnosti da bi se radilo samostalno. Sa druge strane, najveća briga žena preduzetnica prilikom donošenja odluke o pokretanju sopstvenog poslovanja je strahovanja od mogućeg upadanja u dugove i velikog obima posla, dok je, neočekivano, briga o zapostavljanju porodice ređa.

Šta su prepreke


Kao glavne prepreke u donošenju konačne odluke o pokretnju biznisa, žene preduzetnice su navele strah od neuspeha i pravljenja značajnih finansijskih gubitaka; nedostatak znanja o finansijama i knjigovodstvu; nedostatak znanja o zakonima i propisima; kao i nedovoljno razvijene strategije. Kada je reč o procesu realizacije i formalnog osnivanja preduzeća, najveći izazov, prema navodima ispitanica, bio je inicijalni kapital. U pogledu iznosa novca koji je potreban za pokretanje biznisa, 36% žena preduzetnica je iznelo da im je bilo potrebno između 2.001 i 5.000 eva, zatim iznosi do 2.000 evra (28%), dok je 12% ispitanika navelo iznos između od 5.001 i 10.000 evra.

Benefiti


Upoređujući preduzetništvo sa prethodnim poslom kojim su se bavile, ispitanice su kao benefite posedovanja sopstvenog biznisa navele generalno zadovoljstvo, više prostora za kreativnost i veću zaradu. Kao ključne prednosti preduzetništva žene izdvajaju: nezavisnost i mogućnost da se bude sam svoj šef, fleksibilno radno vreme, veće zarade, mogućnost rada od kuće, više slobode u donošenju odluka na svim nivoima, kao i direktnija veza između količine rada iuloženog truda i zarade. Ipak, činjenica da su same odgovorne za sve aspekte poslovanja, mogućnost pronalaženja dobrih radnika i manje slobodnog vremena navode se kao nedostaci preduzetništva.

Foto: Danijela Nišavić

Rad od šest dana nedeljno

Kada je u pitanju vreme provedeno na poslu, većina žena preduzetnica radi šest dana nedeljno (55%), dok 58% ispitanica radi 8 do 10 sati dnevno. Interesantan je podatak da 60% žena preduzetnica obuhvaćenih istraživanjem ne koristi nijednu online platform za oglašavanje, prodaju ili naplatu posla. Od žena vlasnica preduzeća koje koriste online platforme, 80% koristi Facebook, zatim sledi Instagram sa 57% i Google (29%).

COVID-19 uticao na pad prihoda

U pogledu uticaja pandemije virusa COVID-19 na poslovanje, 75% preduzeća čiji su vlasnici žene prijavljuje pad u prihodima. Kao najveći izazov sa kojim se susreću zbog pandemije, 69% ispitanica navodi smanjenje potražnje, odnosno manji broj kupaca. Polovina ispitanica je koristila dodatna finansijska sredstva, među kojima je velika većina koristila subvencije Vlade Republike Srbije (79%), dok je približno četvrtina koristila sredstva iz sopstvene štedenje (24%). Kada je reč o profesionalnom i ličnom razvoju, žene preduzetnice uključene u istraživanje, izjavile su da bi želele da pohađaju obuke iz specifičnih stručnih veština i obuke o specifičnim aspektima poslova, treninge o digitalnom marketingu i brendingu, a deo ispitanica izrazio je potrebu za treninzima u vezi sa zakonima i regulativama.

“She’s Next”

Uzimajući u obzir situaciju na tržištu zasnovanu na nalazima istraživanja o ženskom preduzetništvu u Srbiji, Visa je udružila snage sa AFA (Asocijacija za afirmaciju potencijala žena) i pokrenula online edukativni program “She’s Next,” sa ciljem da odgovori na zahteve žena preduzetnica u pogledu znanja i veština koje su im potrebne za upravljanje poslovanjem. Tokom septembra u okviru programa organizovano je 6 webinara, sa eminentnim stručnjacima koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva i značajne informacije o sledećim temama: kako istražiti tržište, pratiti trendove i ostati konkurentan, pravna pitanja ključna za mala i srednja preduzeća, krizni menadžment i prilagođavanje novim okolnostima, optimizaciju finansija u “novom normalnom” poslovnom okruženju nakon epidemije virusa COVID-19, prednosti e-trgovine i veštine digitalnog marketinga, navodi se u saopštenju.

Teme