Organska poljoprivreda

UREDBA o organskoj proizvodnji EU stupa na snagu 1. JANUARA 2021. odnosiće se i na Srbiju

Foto: Pixabay

AUTOR: Profesor dr Zorica Sredojević, Institut za agroekonomiju, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

U Evropskoj Uniji usvojena je nova Uredba o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007. Nova uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.

Jednostavnija pravila o proizvodnji, stroža kontrola

Pravila o proizvodnji biće pojednostavljena a kontrolni sistem će se ojačati zahvaljujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja.

Za proizvođače u trećim zemljama zahtevaće se da se pridržavaju istih pravila kao i proizvođači u EU.

Predmet nove regulative biće šira lista proizvoda, kao npr. so, pčelinji vosak, listovi vinove loze i dr., kao i dodatna pravila za pojedine proizvodnje, npr. za jelene, zečeve, živinu i dr.

Prof. dr Zorica Sredojević

Mali udeo ogranske

I pored izuzetnih agroekoloških uslova za organsku proizvodnju u Republici Srbiji, ovaj sistem proizvodnje još uvek zauzima mali udeo u našoj poljoprivrednoj praksi. Iako se potencijalni pomaci mogu identifikovati u svim fazama od proizvodnje do plasmana, veći napor i podrške treba da usmere u horizontalnoj povezanosti i vertikalnoj integrisanosti svih učesnika u lancu vrednosti organskih proizvoda.

Najefikasnija direktna prodaja

Domaće tržište organskih proizvoda još uvek nije dovoljno razvijeno. Organski proizvodi se mogu naći na zelenim pijacama, u nekoliko lanaca supermarketa i u specijalizovanim prodavnicama ,,zdrave hrane”. Pogodan način plasmana svežih organskih proizvoda jeste direktna prodaja na samom gazdinstvu, što je karakteristično za region Vojvodine.
Proizvođačima su jasno predstavljaju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u okviru direktne prodaje, kao što su: specijalizovane pijace i tezge, prodaja preko šema sa kutijama i/ili zajednice
koja podržava poljoprivredu, prodaja HoReCa sektoru, agro i iskustveni turizam, i onlajn prodaja. Direktna prodaja je efikasna i za proizvođače i kupce. Ta strategije je nadalje opravdana uštedom u troškovima koje imaju domaći proizvođači za marketing svojih proizvoda.

Šest kontrolnih organizacija u Srbiji

Na osnovu člana 11. Zakona o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), prema utvrđenom spisku od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Republici Srbiji ima šest ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji a to su: „Centar za ispitivanje namirnica” doo; „Ecocert Balkan” doo; „Organic ControL System” doo; „Ecovivendi” doo; „TMS CEE” doo; i „SGS Beograd“ doo.

Teme