Osiguranje

eŽIVOT – online ugovaranje životnog osiguranja SAVE s video identifikacijom

Foto Promo

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i sve većoj sklonosti ljudi da koriste najsavremenije metode komunikacije, kao i digitalizaciji poslovnih procesa u osiguranju, Sava životno osiguranje je kreiralo online ugovaranje životnog osiguranja sa sopstvenom video-identifikacijom. Ovaj model ugovaranja osiguranja je putpuno nova usluga na srpskom tržištu osiguranja.


Događaji poslednjih nekoliko meseci jasno su pokazali važnost povezanosti na daljinu. Bez obzira na okolnosti i izazove u okruženju, klijenti od osiguravača očekuju kontinuitet u komunikaciji. Sava životno osiguranje je prvi osiguravač na srpskom tržištu koji je tradicionalno ugovaranje životnih osiguranja dopunilo s uslugom online ugovaranja životnog osiguranja sa sopstvenom video-identifikacijom – eŽIVOT.

Šta obuhvata nova usluga Sava životnog osiguranja – eŽIVOT?

Postupak je veoma jednostavan. U razgovoru sa savetnikom za životno osiguranje klijent dobija sve informacije o programu osiguranja i procesu ugovaranja ponude životnog osiguranja. Zatim, klijentu se dostavlja ponuda na e-mail, kreirana u skladu s njegovim potrebama i SMS kod radi bezbednog pristupa i naprednog elektronskog potpisivanja dokumenata. Drugi korak u eŽIVOT procesu je video identifikacija. Namenjena je proveri i potvrđivanju identiteta osiguranika prilikom online ugovaranja životnog osiguranja i predstavlja standard na razvijenim tržištima u poslovanju banaka i drugih finansijskih institucija, dok je u našoj zemlji u primeni zahvaljujući novoj
regulativi koju je nedavno uvela Narodna banka Srbije. Online ugovaranje životnog osiguranja klijentima omogućava da brzo, komforno i bezbedno pruže sigurnost sebi i svojoj porodici, navodi se u saopštenju.
Detaljnije o online ugovaranju životnog osiguranja s video-identifikacijom možete pronaći na https://www.sava-zivot.rs/sr-rs/ezivot/

Teme