Ekologija

KRUŠEVAC ovogodišnji pobednik Evropske nedelje mobilnosti

Foto: SKGO
Kruševac, grad u srcu Srbije, ovogodišnji je pobednik Evropske nedelje mobilnosti u kategoriji velikih gradova koji je uspeo da u velikoj meri ohrabri i podstakne građane da umesto automobila koriste alternativna sredstva kretanja/prevoza, i tako budu korak bliže cilju- zdravijoj životnoj sredini za sve. Takođe, to je prvi grad iz Srbije koji je samostalno 2017. izradio Plan održive urbane mobilnosti. Tri godine kasnije Kruševac svoje iskustvo aktivno deli sa drugim gradovima iz Srbije. Planom su predviđene mere usmerene na povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, povećanje pristupačnosti, povećanje kvaliteta javnog gradskog saobraćaja i na smanjenje korišćenja putničkih automobila.


“Po ugledu na nagradu koju dodeljuje Evropska komisija, nacionalni koordinatori, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i SKGO dodeliće podsticajna sredstva za unapređenje održive urbane mobilnosti onoj lokalnoj upravi koja je najviše doprinela unapređenju kvaliteta života u prethodnoj godini. Svrha dodeljivanja Nacionalne nagrade je da promoviše uspešne kampanje i podigne svest o potrebi lokalnog delovanja u oblasti održive urbane mobilnosti”, izjavila je Klara Danilović iz Stalne konferencije gradova i opština.


Inače, u nedavno završenoj Evropskoj nedelji mobilnosti koja se obeležava tokom septembra i koja predstavlja događaj koji treba da podigne svest o značaju alternativnih vidova prevoza i koji se jednim delom realizuje u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, učestvovao je rekordan broj gradova i opština– čak 31.

“Broj registrovanih automobila raste iz godine u godinu, pa je stepen motorizacije sve veći uz narušavanje kvaliteta vazduha. Parkiranje je takođe problematika za sebe, gužve i zagušenja su svakodnevica, a u najvećem broju gradova biciklističke staze ne postoje. Rešenja za ove probleme u gradovima nude Planovi održive urbane mobilnosti, na osnovu kojih se utiče na promenu svesti građana i njihove navike u kretanju, i koji su ujedno i sjajna prilika za saradnju, korišćenje sredstva iz Evropskih fondova, testiranje inovativnih metoda, unapređenje kvaliteta životne sredine i rešavanje akutnih problema u saobraćaju”, navodi Danilović.


Prema njenim rečima veliki je broj evropskih gradova koji su uspešno sproveli politike održive urbane mobilnosti, a što je dovelo do vidljivih rezultata u poboljšanju kvaliteta života u prvom redu vazduha.

“Nama je blizak primer Slovenije i Ljubljane koja je uži gradski centar pretvorila u zonu za pešake, poboljšan je javni prevoz, uveden je i javni gradski bicikl kao vid prevoza i stvoreno više od 100 hektara novih zelenih površina u gradu. Sve to je doprinelo da ovaj grad ponese prestižnu titulu Zelene prestonice Evrope. Neka od pozitivnih iskustava Ljubljane uvodi i grad Beograd, na primer električno vozilo Vrabac namenjeno stanovnicima beogradske pešačke zone pandan je ljubljanskom “Kavaliru” koji je uveden još 2007. godine. Od 2019. godine u Kruševcu saobraća električno vozilo namenjeno prevozu turista i građana, pod nazivom “Kolibri”. Sve su to sitni koraci koji nas uvode u korenite promene”, objasnila je Danilović.

Teme