Foto: Promo
Info

Pandemija otvorila vrata kancelarija budućnosti RAD OD KUĆE i timovi na daljinu, decenijska praksa u MARS-u

Pandemija je do sada pokazala da posao može da se obavi i izvan kancelarije sa istim nivoom produktivnosti, a najnovijim istraživanjima potvrđeno je i da su zaposleni voljni da rade na daljinu, jer im to omogućava veću fleksibilnost. U kompaniji Mars ističu da je COVID-19 otvorio vrata radu od kuće i radu u timovima na daljinu, koji oni u svojoj praksi imaju već čitavu deceniju. Takođe, ubrzao je razmišljanje o tome kako bi kancelarija budućnosti mogla da izgleda, tačnije kako bi nadalje mogla da se razvija ako se rad od kuće ustali kao praksa koja je danas postala opšta realnost.


„Kancelarija bi mogla postati centralno mesto gde će zaposleni svraćati i uključivati se u određene zadatke, razmenu ideja ili radi interakcije lice u lice, ali ako će većina njih raditi na daljinu, neće biti potrebe za ličnim stolovima i određenom kancelarijskom opremom“, navela je Zorana Novaković, direktorka ljudskih resursa kompanije Mars za BBA region i dodala da ni sastanci neće biti više isti.


Ako će se pretežno raditi na daljinu i sastajati se samo nekoliko puta godišnje, u kompaniji Mars su zaključili da fizički sastanci tada treba da donesu dodatnu vrednost – da se organizuju izvan kancelarija, na različitim lokacijama, čak i različitim državama ukoliko je u pitanju internacionalna kompanija, i da sadrže elemente timbildinga. Takvi sastanci, ispunjeni neposlovnim temama kao što su zajedničko stvaranje, angažovanost – unapređuju tim, jačaju veze i daju odlične rezultate. To je način na koji je i mnogo pre pandemije kompanija Mars pristupala radu na daljinu u našem regionu, gde su njihovi timovi raspodeljeni u 12 zemalja.

Nova realnost donela je promene i u brizi o zdravlju i dobrobiti zaposlenih koji ne znače više samo izbegavanje nezgoda na poslu, pružanje zdravstvenog osiguranja i obezbeđivanje ergonomskih uslova radnog mesta. Kako objašnjavaju u kompaniji Mars čija je ovo višegodišnja praksa, u kancelariji budućnosti oblast zdravlja i bezbednosti se širi, i takođe će obuhvatati fokus na dobrobit mentalno zdravlje, ravnotežu poslovnog i privatnog života zaposlenih, kao i upravljanje sopstvenom energijom. Očekuje se i da će kompanije pokrenuti nove i oprezne preventivne mere u kancelarijama kako bi zaštitile zdravlje i bezbednost zaposlenih.

Kancelariju budućnosti umnogome karakteriše i prisustvo napredne tehnologije koja je omogućila ne samo kvalitetan rad na daljinu, već i mogućnost stalnog usavršavanja zaposlenih kroz dostupnost online platformi, ali i zapošljavanje novih kolega i uvođenje u posao bez njihovog fizičkog prisustva.
„Mars zapošljava na daljinu već neko vreme, tako da su razgovori s kandidatima i procena sposobnosti uz pomoć digitalnih tehnologija već deo našeg procesa zapošljavanja.“ – ističe Zorana Novaković i dodaje da sada pokreću još jedan digitalni alat u našem regionu, koji se odnosi na proces onboardinga, odnosno uvođenja novog zaposlenog u kompaniju i prilagođavanje novom radnom mestu: „Neće biti neophodno fizičko prisustvo rukovodioca ili članova tima kako bi nove koleginice ili kolege počele da rade u Marsu. Ceo proces biće olakšan s obzirom da će mnoge aktivnosti u vezi s uvođenjem u posao biti automatski dodeljene, i digitalno obezbeđene, vodeći nove saradnike kroz proces na daljinu, i pružajući pristup svemu što im može biti potrebno.“


Jasno je da sve navedene novine u poslovanju traže i nove liderske veštine i spremnost lidera da se stalno razvijaju. Liderstvo na daljinu zahteva mnogo veći nivo poverenja, jer nije moguć mikromenadžment, te lideri moraju da komuniciraju efikasno i jasno o zadacima i čekivanjima, da upravljaju radnim učinkom na daljinu i evaluiraju ga, moraju da inspirišu, motivišu i grade poverenje i podstiču angažovanost sa distance.

Kada sve sagledamo, da bismo se prvenstveno pripremili za novu realnost, a i kancelariju budućnosti, neophodno je da usvojimo nove načine razmišljanja, stavove i veštine, kako bismo omogućili novi sistem rada. Tehnologije pružaju priliku da se spreči širenje virusa, ali zato moramo da naučimo da izgradimo odnose i ojačamo ih na daljinu, što znači učenje o kulturnim razlikama, razumevanje stila lične komunikacije, i spremnost da se on koriguje kad je neophodno. S obzirom na to da kancelarija budućnosti donosi prilike za saradnju s ljudima širom sveta, još veći fokus je na različitosti i nkluzivnosti, kako bismo obezbedili da se svi osećaju prihvaćeno, poštovano i angažovano, zaključuju iz kompanije Mars.

Teme