Osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Milenijum osiguranja, važno u vreme pandemije

Foto: Promo

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (DZO) Milenijuma došle su do izražaja u vreme epidemije Covida-19, kada je svim korisnicima Milenijum DZO paketa bila omogućena efikasna briga o zdravlju, uz obavezno poštovanje mera zaštite od virusa.

“Svi naši paketi su se zaista pokazali kao veoma korisni našim osiguranicima, jer nisu morali da brinu o tome kako će doći do lekara radi redovne brige o zdravlju ili rešavanja nekog neodložnog zdravstvenog problema“, rekao je Darko Lazarević, direktor sektora za razvoj tehniku i obradu osiguranja u Milenijumu.


Prema njegovim rečima, posebno su se izdvojili Smart paketi, kreirani tako da i porodicama i pojedincima pruže medicinske usluge po meri, a pri tome, iako za domaćinstva jesu trošak, za većinu nisu nedostižni.


“Tako će, na primer, majka koja osigura sebe i dete starosti do šest godina, paket Smart 2000 sa pokrivenim troškovima za vanbolničko lečenje do 2.000 evra, uz jedan sistematski pregled godišnje i za sebe i za dete, plaćati 35,98 evra mesečno, odnosno 17,99 po članu porodice”, rekao je Lazarević.

Primer


Najjednostavnije, uz telefonsko zakazivanje, svaki osiguranik može da obavi sistematski pregled, da se uveri da je sve u redu, ili da eventualno, odmah reaguje ukoliko se neki zdravstveni problem uoči. Primera radi, za mlađi bračni par do 30 godina starosti, Smart paket 1000 Milenijum osiguranja, kojim se pokrivaju troškovi za vanbolničko lečenje do 1.000 evra, sa uključenim jednim sistematskim pregledom, košta mesečno 15,99 po članu porodice.
Osnovna pokrića za Smart pakete obuhvataju preglede lekara opšte prakse, kao i specijalističke preglede po potrebi, kontrolne preglede, laboratorijske analize, dijagnostičke preglede, intervencije u ambulanti, a pokrivene su naknade za davanje terapije, hitan sanitetski prevoz, mentalno zdravlje u kriznim situacijama, kao i održavanje trudnoće.
Kako ističu u Milenijumu, ugovori o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju potpisiju se na period od 12 meseci, a svaki osiguranik dobija personalizovanu karticu. Za zakazivanje pregleda, bez čekanja i bilo akvog odlaganja, sve što je potrebno jeste da osiguranici pozovu kontakt centar, kako bi im usluga bila pružena u nekoj od preko 200 zdravstvenih ustanova koje čine Mrežu.
Kada osiguranici pozivom kontakt centra zakažu pregled u nekoj od tih ustanova, Milenijum osiguranje direktno uplaćuje zdravstvenoj ustanovi po obavljenoj usluzi. Ukoliko, pak, osiguranik ode u neku ustanovu van ugovorene Mreže ili bez poziva kontakt centra, klijent tada plača na licu mesta, ali naknadno može da refundira troškove.

Teme