Banke

Specijalna ponuda EUROBANKE za oročenu štednju u DINARIMA

Foto: Promo

Povodom Nedelje štednje, koja svake godine počinje 31. oktobra, Eurobank svim postojećim i potencijalnim klijentima nudi specijalnu ponudu za oročenu štednju u dinarima. Građanima je na raspolaganju atraktivna kamatna stopa sa mesečnim pripisom kamate, bez penala za prevremeno razoročenje.

Stabilizacija kursa dinara ka evru, monetarna, finansijska, fiskalna i makroekonomska stabilnost doprineli su rastu poverenja građana u domaću valutu, koja je prema podacima Narodne bake Srbije u poslednjih osam godina gotovo upetostručena. Porastu dinarske štednje doprinela je i činjenica da banke neretko nude i više kamatne stope na dinarsku štednju, te se za nju primenjuju i stimulativni poreski tretmani prihoda.

„Kao odgovoran učesnik na finansijskom tržištu, Eurobank dugoročno podstiče rast dinarske štednje, a tako je i tokom ovogodišnje Nedelje štednje. Svim postojećim, ali i potencijalnim klijentima koji žele da oroče svoja sredstva u domaćoj valuti nudimo atraktivnu kamatnu stopu sa mesečnim pripisom kamate na tekući račun na kraju svakog meseca, bez penala za prevremeno razoročenje“, izjavio je Dušan Mihailović, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima.

Klijentima koji imaju štednju u evrima u iznosu većem od 20.000 evra i žele da je konvertuju u dinare kako bi je oročili pod ovim specijalnim uslovima, Eurobank je omogućila konverziju po srednjem kursu na dan oročenja i na dan dospeća depozita.
Za klijente koji se opredele da štede u stranoj valuti, Eurobank je takođe pripremila atraktivne ponude za široku paletu ovih štednih proizvoda. Neki od njih omogućavaju fleksibilnost i mogućnost prevremenog razoročenja bez gubitka do tada pripisane kamate, a neki raspolaganje sredstvima do 50 odsto depozita.
Osnovne informacije o štednji pronađite na sajtu banke, posetite neku od 80 Eurobank ekspozitura širom Srbije ili pozovite besplatni korisnički servis EuroPHONE na broj: 0800 1111 44.

Teme