Društveno odgovorno poslovanje

Carnex DONIRAO još 7,5 tona proizvoda Banci hrane

Kompanija Carnex donirala je Banci hrane još 7,5 tona proizvoda i tako obezbedila 40.000 obroka za najugroženije kategorije stanovništva.

“Kao jedan od najvećih proizvođača hrane, trudimo se da maksimalno odgovorimo na potrebe zajednice i društva u kom živimo, posebno najosetiljivih grupa. Za nas je pomaganje zajednici neraskidivi deo poslovanja, i našeg napora da, koliko je god
moguće, obezbedimo da što više ljudi ima siguran obrok u toku dana. Zato redovno doniramo Banci hrane, čije su aktivnosti usmerene na smanjenje siromaštva, gladi i rasipanja hrane“,
naglasili su iz kompanije.

Zajedno sa ovom donacijom, samo u poslednje tri godine, Carnex je donirao oko 60 tona proizvoda, u vrednosti oko 220.000 evra, i time obezbedio bar jedan obrok za oko 360.000 ljudi. Banka hrane snabdeva više od 150 raznih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije, koje brinu o deci i mladima sa smetnjama u razvoju ili bez roditeljskog staranja, osobama sa invaliditetom, samohranim majkama/roditeljima, raseljenim licima, porodicama bez primanja, beskućnicima, starim licima, korisnicima narodnih kuhinja, korisnicima sigurnih kuća, nezaposlenima, Romima i mnogim drugima,

Kompanija Carnex već decenijama podržava akcije koje podižu kvalitet svakodnevnice ugroženom stanovništvu. Na lokalnom i nacionalnom nivou donacijama redovno pomaže zdravstvu, kao i različitim, kulturnim, obrazovnim i sportskim organizacijama, u cilju stvaranja boljeg standarda života.

Teme