AIK Banka online krediti
Inovacije

OTVORENA 7. regionalna konferncija BIZIT “Nova digitalna realnost”

Danas, 4. novembra, otvorena je sedma regionalna konferencija BIZIT „Nova digitalna realnost“, koja se po prvi put održava u hibridnom formatu – u Klubu poslanika za određeni broj učesnika, kao i online za sve koji su zainteresovani. Kako se konferencija održava u nikad „zanimljivijim“ okolnostima, logično je da je najveći deo iste posvećen prilagođavanju modernih tehnologija i novih poslovnih rešenja na aktuelne potrebe i trendove u sferama biznisa, učenja i svega ostalog što sve češće radimo – na daljinu.

Pozdravne govore su održali Milan Dobrijević, načelnik odeljenja za razvoj digitalne agende u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacijam koji je istakao da je kriza pokazala koliko je važno obezbediti dobru povezanost svima, kao i Borko Crnogorac, direktor Sektora za razvoj usluga za poslovne korisnike Telekom Srbija.

Direktorka PC Press-a Vesna Čarknajev je u pozdravnom govoru istakla:


„Zbog čega smo se odlučili da uprkos svemu, ipak organizujemo ovu konferenciju u uslovima kakvi jesu. Svedoci smo posrtanja naše privrede i ekonomije. Osim zdravstvene, COVID-19 je inicirao i ekonomsku krizu čije posledice ćemo svi zajedno meriti milionima izgubljene dobiti i hiljadama izgubljenih radnih mesta. Pretpostavlja se da će privreda zabeležiti pad prihoda od čak 40% u velikim sistemima do 70% u segmentu malih i srednih preduzeća. Ni u IT industriji nije bolja situacija. Čak 60% IT kompanija je takođe zabeležilo pad prihoda u ovoj godinu u odnosu na isti period prošle godine.“

Nakon njih je predavanje održao prof. dr Dejan Šoškić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Sam naziv teme „COVID-19 i makroekonomija“ privukao je pažnju svih prisutnih, kao i publike koja je pratila predavanje preko interneta.

Prof. dr Dejan Šoškić

„COVID-19 pandemija je šok kakav svetska ekonomija ne pamti. Uticala je na sve aspekte makroekonomije – na potražnju, prodaju, na interne i eksterne uslove poslovanja. Nema privredne grane koja nije doživela udarac,“ istakao je Dejan Šoškić.

„Kompleksne, razvijene ekonomije koje su međusobno prožimaju i baziraju na servisima će pretrpeti veće udarce zbog pandemije”.


Među ostalim merama koje se preporučuju za izlazak iz krize, po njegovim rečima, ističu se:
„Neophodno je zaštititi ranjive kategorije stanovništva i odgovorno, pažljivo rukovoditi socijalnim davanjima. Mora se investirati u zdravstvo i edukaciju, kao i istraživanje i razvoj, te u infrastrukturne projekte koji su veoma isplativi. Takođe je veoma preporučljivo uvećati fiskalne prihode putem progresivnog oporezivanja kojim bi se više zahvatilo od bogatih i sa tržišta kapitala. Takođe je neophodno davati podsticaj multilateralnim, međunarodnim projektima koji imaju za cilj poboljšanje zdravstvene zaštite i ekonomski rast.“