Banke

OPPORTUNITY BANKA promenila vlasničku strukturu OSIM američkog i nemački, luksemburški i holandski KAPITAL

Foto: Opportunity banka a. d. Novi Sad

U skladu s prethodno datim saglasnostima Narodne banke Srbije, Opportunity banka a.d Novi Sad promenila je vlasničku strukturu. Pored dosadašnjeg jedinog vlasnika Banke (100%) – Opportunity Transformation Investments Inc, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je smanjio svoje učešće na 22 odsto, vlasnici Banke postale su dve strane renomirane banke specijalizovane za finansiranje kompanija, projekata i finansijskih institucija u interesu razvoja društveno odgovornog, ekološki održivog i inovativnog poslovanja, sa sedištem u Nemačkoj – Umweltbank iz Ninberga, sa 30% učešća, i GLS Gemeinschaftsbank iz Bohuma, sa 19,99% učešća, i dva pravna lica – Triodos Sicav II iz Luksemburga, sa 14% učešća, i Legal Owner Triodos Funds B. V. iz Holandije, sa 14% učešća.

Promena vlasničke strukture bilo koje banke, koja podrazumeva sticanje (direktno ili indirektno) vlasništva u banci koje omogućava 5% ili više glasačkih prava, dozvoljena je samo uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, koja je ovim licima data 30. oktobra 2020. godine.

Ulazak uglednih investitora u bankarski sektor Republike Srbije, kao što su pomenuta pravna lica, još jedna je potvrda perspektive, poverenja i atraktivnosti domaćeg bankarskog sektora, kao i rezultata Narodne banke Srbije u obezbeđivanju makroekonomske stabilnosti, koja je postignuta u prethodnom periodu.

„Pri oceni ispunjenosti svih propisanih uslova za davanje prethodne saglasnosti navedenim pravnim licima, Narodna banka Srbije je prepoznala i značaj i ulogu ovih lica na tržištu i Evrope, i Republike Srbije u budućem periodu, posebno imajući u vidu da Banka od svog osnivanja u Republici Srbiji 2002. godine snažno podržava razvoj i poslovanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika, mikropreduzeća i malih preduzeća, ruralnih domaćinstava, kao i drugih klijenata u Republici Srbiji koji imaju otežan pristup finansijskim uslugama koje pružaju banke, kao i činjenicu da se navedena pravna lica, između ostalog, bave finansiranjem kompanija, projekata i finansijskih institucija u interesu razvoja društveno odgovornog, ekološki održivog i inovativnog poslovanja i da nameravaju da nastave da i dalje razvijaju poslove mikrokreditiranja za mala i srednja preduzeća. Takođe, jedna od banaka (GLS Gemeinschaftsbank) koja je stekla vlasništvo u Banci članica je nemačkog sistema i Savezne asocijacije nemačkih zadružnih banaka“, kažu u Narodnoj banci Srbije.

Narodna banka Srbije posebno je zadovoljna činjenicom da su navedena pravna lica prepoznala Republiku Srbiju kao atraktivnu destinaciju za investiranje i bez obzira na otežavajuće okolnosti koje su prouzrokovane virusom korona, kao i da je u konkretnom slučaju plan da ciljna grupa klijenata ove mikrofinansijske banke budu, kao i do sada, poljoprivredna gazdinstva, mikropreduzeća i mala preduzeća, uključujući i preduzetnike, penzionere i klijente s niskim primanjima, saopštili su u NBS.


Davanjem prethodne saglasnosti za promenu vlasničke strukture, Narodna banka Srbije nastavlja da podržava sve aktivnosti koje su usmerene ka promociji preduzetništva i inovacija, kao ključnim i vodećim snagama budućeg razvoja, i doprinosi poboljšanju uslova poslovanja za startap kompanije, mikropreduzeća, ali i za segment malih i srednjih preduzeća, kao jedan od nosilaca privrednog rasta.

S tim u vezi, a kako s navedenim novim vlasnicima u Banci delimo zajedničke vrednosti u smislu privrednog rasta i razvoja u Republici Srbiji, ocenjeno je da će ova lica doprineti ne samo uspešnom poslovanju Banke već i daljem ruralnom razvoju i razvoju preduzetništva u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije.

Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora Opportunity banke Srbija je tim povodom rekao:

“Od našeg osnivanja 2002.godine posvećeni smo pružanju finansijskih usluga onima kojima je pristup tim uslugama otežan. OBS je otada postigla veoma značajan tržišni udeo u kreditiranju malih poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnika kojima je pristup finansiranju veoma limitiran, istovremeno beležeći izuzetne finansijske rezultate. Posebno smo ponosni na činjenicu da 45% naših novih kreditnih klijenata nije prethodno koristilo bankarske kredite, a čak 75% naših kreditnih klijenata žive i rade u ruralnim krajevima Republike Srbije i ima otežan pristup finansijskim uslugama.”

Teme