Prehrambena industrija

INTERVJU Snežana Agatunović, direktor kvaliteta u Fabrici dečije hrane (BFF) NUTRINO Stroga KONTROLA od sirovine na prijemu do proizvoda na rafu, za najmlađe samo NAJZDRAVIJE

Snežana Agatunović, direktor kvaliteta u Fabrici dečije hrane u Dobanovcima

„Fabrika dečje hrane je postavila visoke standarde u skladu sa izuzetno zahtevnom industrijom hrane za malu decu i odojčad, parirajući i znatno naprednijim tržištima, a maksimalnu pažnju posvećujemo izboru kvalitetnih i zdravstveno bezbednih sirovina. Primarni uslov, kako za domaće tako i inostrane sirovine, je sertifikacija i kvalitet koji zadovoljava standarde za proizvodnju vrlo osetljive dečje hrane, zbog čega ne može svaka jabuka ili kruška da bude deo Nutrino proizvoda“, kaže u razgovoru za Plodnu zemlju Snežana Agatunović, direktor kvaliteta u Fabrici dečije hrane (BFF) u Dobanovcima.

Sagovornica Plodne zemlje ispričala je ko može postati dobavljač, kako se sprovodi kontrola od trenutka kada se sirovina dopremi u fabriku, a i nakon toga tokom celog procesa proizvodnje, šta podrazumeva fizičko-hemijska i mikrobiološka kontrola, ko može da postane dobavljač i koje kriterijume mora da ispuni…

„S obzirom na to da je briga o pravilnoj i zdravoj ishrani deteta jedan od naših prioritetnih zadataka, izuzetno važnu ulogu ima izbor najkvalitetnijih sirovina, njihova stroga ulazna kontrola u pogledu kvaliteta i bezbednosti, kao i lanac proverenih dobavljača. Verifikacija kvaliteta svakog nabavljenog materijala, kako sirovine, tako i ambalaže koja dolazi u dodir sa hranom, vrši se ispitivanjem i upoređivanjem sa specificiranim zahtevima i tehničkim uslovima propisanim tokom razvoja proizvoda, kao i zahtevima važeće regulative“.

„Kao kompanija koja ima širok portfolio proizvoda izuzetnog kvaliteta koje plasiramo na brojna tržišta, i kako se radi o širokom rasponu potrebnih sirovina, fokusirani smo na maksimalnu iskorišćenost sirovina domaćeg porekla, uz nabavku i onih sa različitih meridijana i kontinenata. Pored kontinentalnog voća kao što su jabuka, breskva, kajsija, šljiva, u proizvodima je zastupljeno i tropsko, egzotično voće, banana, mango, papaja, jedna zaista široka lepeza ukusa kojom nastojimo da zadovoljimo potrebe naših najmlađih konzumenata, ali i starije populacije. Primarni uslov, kako za domaće tako i inostrane sirovine, je sertifikacija i kvalitet koji zadovoljava standarde za proizvodnju vrlo osetljive dečje hrane, zbog čega ne može svaka jabuka ili kruška da bude deo Nutrino proizvoda“. 

Kako se može postati dobavljač sirovine BFF, šta su osnovni uslovi koji moraju da budu zadovoljeni?

„Fabrika dečje hrane je postavila visoke standarde u skladu sa izuzetno zahtevnom industrijom hrane za malu decu i odojčad, parirajući i znatno naprednijim tržištima, i moram da napomenem da maksimalnu pažnju posvećujemo izboru kvalitetnih i zdravstveno bezbednih sirovina. Putem nabavke, preko prijema uzoraka i izbora odgovarajuće sirovine od odabranih dobavljača, naših partnera, u proizvodnju ulaze samo sirovine najvišeg kvaliteta. Reč je o velikom broju standarda i regulativa koje morate ispoštovati, od Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica, Pravilnika o deklarisanju i označavanju hrane, Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa… do Zakona o bezbednosti hrane, kao krovnog dokumenta. Osim toga, sirovine koje koristimo odobrene su za proizvodnju dečje hrane i po najstrožim evropskim standardima. Odobreni dobavljači su u obavezi i da obezbeđuju rezultate ispitivanja u pogledu usklađenosti sa regulativom, kao i zahtevima naših specifikacija“. 

Opišite proces kontrole, naročito kad se sirovina doprema u fabriku? Šta podrazumeva interna a šta eksterna kontrola, a i kasnije kako se ona sprovodi i u procesu proizvodnje? 

„Kvalitet kao dugoročno opredeljenje sa ciljem da proizvodi izađu na tržište kvalitetni i bezbedni, zdravstveno ispravni, zahteva kontinuiranu kontrolu, od izbora i prijema sirovina, priprema linija za proizvodnju, svih koraka pripreme i punjenja proizvoda, do završnog kontrolisanja i ispitivanja. Dakle, proizvod se identifikuje u svim fazama i izlazi na tržište nakon izvršenih laboratorijskih ispitivanja koja potvrđuju senzorsku i fizičko-hemijsku ispravnost, odsustvo svih hemijskih kontaminenata i pesticida i mikrobiološku ispravnost. Redovna provera vrši se od strane naših, a potom i eksternih akreditovanih laboratorija. Tek nakon svih ovih provera proizvod dolazi na police, gde potrošači mogu biti sigurni u njegov kvalitet i bezbednost“.  

U sastavu BFF posluju fizičko-hemijska i mikrobiološka laboratorija koje imaju najsavremeniju opremu. Šta konkretno one u dnevnim ili mesečnim okvirima i koliko kontrolišu?  

„U savremeno opremljenim laboratorijama kontrole kvaliteta sprovode se senzorska (boja, miris, ukus, izgled, konzistencija), fizičko-hemijska, hemijska i mikrobiološka ispitivanja). Reč je o trećem i završnom stepenu kontrole, koji se obavlja nakon prijemne i kontrole tokom same proizvodnje, nakon koje proizvodi mogu da krenu put naših potrošača. Ovakav sistem kontrole, savremena oprema i stručnost našeg tima omogućavaju nam da potrošačima ponudimo najveći kvalitet, da im pomognemo u nimalo lakom zadatku roditeljstva i budemo pouzdan partner zahvaljujući kojem će znati da su svom detetu pružili najbolje. Za nešto više od dve godine koliko smo prisutni na tržištu, pokazalo se da oni to umeju da prepoznaju“. 

U slučaju da se dogodi da se u sirovini pronađe nedozvoljeni element, šta se radi sa tom sirovinom?

„Dokumentima integrisanih sistema upravljanja se utvrđuje način postupanja, ukoliko se ustanovi neusaglašenost sirovina, kao i ambalaže, koje bi mogle da utiču na kvalitet, zdravstvenu ispravnost, izgled proizvoda, a sve u cilju sprečavanja proizvodnje sa tako identifikovanim materijalima, i nemogućnost isporuke neusaglašenog gotovog proizvoda na tržište. Neusaglašen materijal se fizički označava, skladišti se u odvojen, jasno obeležen prostor, uz sistemsku promenu statusa kontrolisanja i ostaje blokiran do konačnog razrešenja, reklamacije ili otpisa. Vodi se evidencija o opsegu i strukturi neusaglašenosti, na osnovu kojih se pokreću odgovarajuće korektivne mere, u cilju stalnog poboljšanja“.

Koliko je angažovano zaposlenih u procesu kontrole? 

„Tim kontrole kvaliteta sačinjavaju kako mladi, tako i inženjeri sa iskustvom, od prijemnih, procesnih inženjera,  inženjera fizičko-hemijske laboratorije, do inženjera mikrobiologa i specijalista mikrobiologije. Međutim, o ostvarenju postavljenih ciljeva brine ceo tim proaktivnih stručnjaka iz svih organizacionih celina fabrike. Mi smatramo da je kvalitet osnovno sredstvo konkurentnosti na tržištu, zbog čega je njegovo obezbeđivanje zadatak svih nas. Kvalitetan proizvod je bio i ostao preduslov za ulazak u tržišnu utakmicu, sticanje i zadržavanje poverenja potrošača i trajanje jednog brenda. U tom pogledu ne možete da pravite kompromise. Sa porastom značaja kontrole kvaliteta proizvoda, akcenat se pomera do upravljanja kvalitetom u mnogo širem smislu – na takozvano integrisano kontrolisanje svih faza proizvodnje. Zato iza naših proizvoda stoji celokupan tim Fabrike dečje hrane“.

Da li roditelji mogu da budu stopostotno sigurni da hrana pod brendom Nutrino zadovoljava stroge standarde kvaliteta i da je karakteriše odsustvo zagađivača i pesticida ili bilo koje druge vrste supstanci koje može da ugrozi zdravlje beba?

„Radi osiguranja da su Nutrino proizvodi usaglašeni sa visoko postavljenim, utvrđenim zahtevima, standardima i važećim zakonima, u fabrici se sprovodi kontrolisanje od prijema sirovina i ambalaže do izlaska proizvoda na tržište kao i praćenje istih do i na policama prodajnih objekata. Drugim rečima, pratimo proizvod od početka stvaranja do kraja procesa. Sled kontrolisanja je takav da prvo podrazumeva kontrolu sirovina na prijemu, a potom i u toku proizvodnog procesa, kako bi se sprečilo da neusaglašeni proizvodi prelaze u narednu fazu proizvodnje. U internoj laboratoriji se svakodnevno vrše mikrobiološka i hemijska ispitivanja sirovina, ambalaže, svih komponenti koje imaju uticaj na kvalitet proizvoda, kao i gotovih proizvoda. Završnim kontrolisanjem i ispitivanjem se sprečava da se eventualno dobijeni neusaglašeni proizvodi uskladište u magacin gotovih proizvoda, odnosno da se isporuče kupcu. Kada proizvod prođe sve ove faze kontrole, dobija status i znači da je spreman za isporuku. Sama organizacija proizvodnog procesa je takva da garantuje bezbednost, od čuvanja sirovina u odgovarajućim temperaturnim uslovima kojim se sprečava kontaminacija i nastanak neželjenih promena, preko najsavremenije tehnologije proizvodnje i panela čistih soba koji predstavljaju standarde, kakvi nisu uobičajeni u proizvodnji hrane, i koriste se u operacionim salama i industrijama u kojima je čistoća od presudnog značaja“. 

„Sve ovo govori u prilog činjenici da roditelji mogu biti sigurni u kvalitet i bezbednost naših proizvoda. Brojna istraživanja koja se sprovode na ovu temu, potvrdila su da, upravo zbog rigoroznih kontrola i zahteva koje mora da ispuni, kupovna dečja hrana može čak da ima prednost u odnosu na obroke spremljene od svežih namirnica koje kupujemo u prodavnicama i na pijacama, jer te namirnice ne prolaze takve kontrole i često nismo sigurni u njihovo poreklo. Kvalitet i posvećenost misiji da potrošačima ponudimo najbolje kroz sve faze naše proizvodnje i poslovanja predstavljaju našu prednost, koja nas je za svega dve godine svrstala među vodeće proizvođače dečje hrane“, zaključuje u intervjuu za Plodnu zemlju Snežana Agatunović, direktor kvaliteta u Fabrici dečje hrane (BFF). 

Teme