Cirkularna ekonomija

PKS i UNDP Javni poziv za INOVACIJE u cirkularnoj ekonomiji do 1. februara

Foto: Pixabay.com

Privredna komora Srbija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) potpisali su Pismo o namerama sa ciljem jačanja zajedničkih aktivnosti u realizaciji projekta u oblasti zaštite životne sredine, primen

„Saradnja sa UNDP u oblasti zaštite životne sredine veoma je važna za Srbiju i domaću privredu. Program podstiče i pomaže kompanijama da razvijaju ideje, inovacije i projekte zasnovane na cirkularnoj ekonomiji, ulaze u zelenu tranziciju i jačaju svoju konkurentnost na tržištu“, rekao je Vesović i ukazao na neophodnost usaglašavanja domaćih propisa sa regulativom EU.

Kompanije, članice PKS, biće, po rečima Vesovića, u prilici da kroz proces akceleracije, treninge i obuke, mentorstvo i stručnu podršku, steknu nova znanja i veštine za podizanje konkurentnosti i unaprede svoje poslovne politike u skladu sa cirkularnom ekonomijom – od promene dizajna proizvoda do povraćaja sirovina i smanjenja proizvodnih troškova u procesu proizvodnje.

„Prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju veoma je važan jer pomaže da zaštitimo životnu sredinu, ublažimo klimatske promene i poboljšamo konkurentnost srpskih kompanija, posebno na njihovom ključnom izvoznom tržištu – tržištu Evropske unije. To je takođe šansa za privredu Srbije da se promenom starih obrazaca brže oporavi od negativnih posledica pandemije KOVID-19. Ovom prilikom pozivam međunarodne donatore, Vladu Srbije i druge partnere da se priključe i finansijski podrže ovaj proces koji je koristan i za životnu sredinu i za ekonomiju“, naglasila je Pikap.

Ko može da se prijavi

PKS, UNDP i Ministarstvo zaštite životne sredine pozvali su lokalne samouprave, kompanije, javna komunalna preduzeća i organizacije civilnog društva da se uključe u proces unapređenja primene inovacija u oblasti cirkularne ekonomije.

Cilj je, kako je istaknuto, da se podstakne i ubrza razvoj rešenja i poslovnih modela koji mogu da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i ublažavanju klimatskih promena, kao i unapređenju konkurentnosti srpskih kompanija na evropskom tržištu.

Njihovi predlozi trebalo bi da pokažu potencijal da istovremeno ostvare i druge društvene, ekonomske i ekološke koristi za zajednicu i građane, kao što je smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta i proizvodnja manje količine otpada.

Ubrzanje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji pomaže Srbiji u ispunjavanju ciljeva pristupanja Evropskoj uniji i unapređenju konkurentnosti preduzeća na međunarodnom tržištu, čineći njihovo poslovanje „zelenim“, u skladu sa novim zakonodavstvom EU o klimi i energetici. Usvajanjem principa cirkularnog poslovanja privreda takođe povećava svoje kapacitete za privlačenje investicija koje donosi „Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“.

Pored toga, cirkularni poslovni modeli predstavljaju šansu za oporavak poslovnog sektora, a posebno malih i srednjih preduzeća, koja su u najvećoj meri bila pogođena negativnim uticajem pandemije KOVID-19. Planiranjem novih, zelenih poslovnih poduhvata ona istovremeno grade i svoju održivost i povećavaju otpornost na krize u budućnosti. 

Javni poziv za inovacije u oblasti cirkularne ekonomije otvoren je do 01. februara 2021. godine. Više detalja o načinu prijavljivanja OVDE

Teme