Foto: Promo
Banke Društveno odgovorno poslovanje

Unikredit i onlajn platforma Treedom Na DALJINU sadnja DRVEĆA i praćenje rasta putem INTERNETA

UniCredit započinje saradnju sa online platformom Treedom, koja omogućava ljudima da na daljinu zasade drveće i prate njihov rast putem interneta. Rezultat Inicijative biće stvaranje UniCredit šume, koja će brojati najmanje 90.000 novih stabala posađenih širom Italije, Kolumbije, Haitija, Kenije, Madagaskara i Tanzanije. UniCredit šuma doprineće smanjenju globalne emisije CO2 za približno 20.542.500 kg tokom narednih 10 godina, što je ekvivalent emisija koju proizvodi oko 4.400 automobila svake godine.

Svi zaposleni u Grupi imaće priliku da se uključe u projekat, tako što će besplatno zasaditi svoje sopstveno drvo u UniCreditovoj šumi. Pored toga, koleginice i kolege će dobiti i poseban popust ukoliko žele da zasade više stabala.

Žan Pjer Mustijer, Izvršni direktor UniCredit Grupe, izjavio je:

„Ponosni smo na ovu inicijativu, još jedan primer naše snažne posvećenosti održivosti koja je deo DNK-a naše Grupe. Partnerstvo sa Treedom-om, koje pažljivo prati Odbor Milenijalaca, nam omogućava da unapredimo životnu sredinu, istovremeno šireći svest i angažujući zaposlene u važnoj misiji u borbi protiv klimatskih promena. Naša UniCredit šuma sastojaće se od stabala posvećenih svim našim zaposlenima, a svako će dobiti svoje drvo, pokazujući da smo Jedna banka“.

Stvaranje UniCredit šume

Projekat se naslanja na Globalnu nedelju klimatske akcije 2019. godine kada je Grupa podstakla zaposlene da razmene ideje među sobom i sa klijentima, o tome šta bi UniCredit mogao da učini, da  napravi razliku. Stvaranje UniCreditove šume bio je jedan od projekata koji je proizašao tokom ove razmene ideja i pažljivo ga je pratio naš Odbor Milenijalaca.

UniCredit je jednostavna uspešna panevropska komercijalna banka, sa potpuno integrisanim korporativnim i investicionim bankarstvom, koja pruža usluge velikom broju svojih klijenata kroz jedinstvenu mrežu u Zapadnoj, Centralnoj i istočnoj Evropi. UniCredit  nudi i lokalnu i međunarodnu stručnost svojim klijentima, pružajući im jedinstven pristup vodećim bankama na svojih 13 ključnih tržišta širom evropske bankarske mreže: Italija, Nemačka, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Koristeći međunarodnu mrežu predstavništava i poslovnica, UniCredit pruža usluge u još 18 zemalja širom sveta.

Teme