Ceger

ŽIG „ČUVARKUĆA“ za još 11 prehrambenih proizvoda među njima i „UKUSI MOG KRAJA“ Merkator S, „Ishrana produkt“, med „Hipberry and honey immunisier“

Foto: PKS

Pravo na kolektivni žig „Čuvarkuća“ kao potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla dobilo je još 30 proizvoda prehrambenog i tekstilnog sektora pa je porodica „čuvarkuća“ porasla na 423 proizvoda.

Savet za odlučivanje o dodeli žiga, na sednici, pravo na „Čuvarkuću“ dodelio je za 11 prehrambenih proizvoda „Ukusi moga kraja“ kompanije „Merkator S“, šest prehrambenih proizvoda firme „Ishrana produkt“, tri vrste meda sa različitim dodacima kompanije „Hipberry and honey immunisier“,  kao i za 10 tekstilnih proizvoda firme „Veritas grup“.   

Kako je istaknuto na sednici Saveta, jedan od ciljeva projekta Privredne komore Srbije „Stvarano u Srbiji“ i dodele kolektivnog žiga jeste i podizanje dodate vrednosti proizvoda koji konkurišu za „Čuvarkuću“ tako što kompanije kroz unapređenje procesa proizvodnje i primenu inovacija nastoje da zadovolje visoke kriterijume kvaliteta i standarde neophodne da bi se upisale u listu nosilaca žiga.

Do sada je najviše „Čuvarkuća” dodeljeno prehrambenoj industriji, nosioci žiga su takođe i proizvodi srpskog metalskog, hemijskog, građevinskog, farmaceutskog sektora, a očekuje se širenje i na druge oblasti privrede. „Stvarano u Srbiji” jedan je od ključnih projekata koje PKS realizuje u saradnji sa privredom sa ciljem da podrži domaće proizvode i proizvođače i unapredi svest potrošača o značaju njihove kupovine. Žig „Čuvarkuća“ dodeljuje se na tri godine proizvodima koji u sastavu imaju 80 odsto domaćih resursa, sa mogućnošću resertifikacije.

Teme