Foto: Promo
Osiguranje

Polise osiguranja imovine i zaposlenih MILENIJUM OSIGURANJA za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Milenijum osiguranje a.d.o. kreiralo je sveobuhvatnu ponudu kojom preduzetnicima, mikro i malim preduzećima pruža mogućnost da zaštite svoje poslovanje fleksibilnom i pristupačnom polisom osiguranja imovine i zaposlenih, kao i odgovornosti prema trećim licima. Ovaj novi proizvod Milenijum osiguranja sastavljen je tako da posebno odgovara na potrebe preduzetnika i mikro i malih preduzeća u okviru trgovinskih, zanatskih,  ugostiteljskih i kancelarijskih delatnosti, a kojima nisu pristupačne polise kreirane prema potrebama većih preduzeća.

„Veoma smo ponosni na novi proizvod, pre svega jer smatramo da on u potpunosti odgovara uslovima na tržištu Srbije. Verujemo da ovakva polisa može da pomogne  preduzetnicima, mikro i malim preduzećima da prevaziđu nevolje u poslovanju sa kojima se suočavaju relativno često“, rekao je Darko Lazarević, direktor sektora za razvoj tehniku i obradu osiguranja.

Šta može da se osigura

Formirana u skladu sa potrebama tržišta, Milenijum polisa osiguranja za preduzetnike i mikro i mala preduzeća može da obuhvati osiguranje poslovnog prostora, osiguranje opreme i zaliha, zatim osiguranje preduzetnika i zaposlenih od posledica nezgode, kao i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima. 

Ova polisa, pri tome, nudi izuzetnu fleksibilnost, jer jedna polisa obuhvata više rizika, a osiguranik ima i izbor obima pokrića i sume osiguranja. Polisa je, takođe, cenovno pristupačna  i prilagođena preduzetnicima i mikro i malim preduzećima, uz mogućnost kupovine polise na rate ili sa 10 odsto popusta za jednokratno plaćanje.

Ko može da se osigura

Polisom Milenijum osiguranja za preduzetnike, mikro i mala preduzeća mogu se osigurati od raznih rizika prodavnice prehrambene, tehničke i tekstilne robe, prodavnice koje imaju mešovitu ponudu, zatim apoteke, kao i cvećare ili prodavnice obuće, zanatske radnje poput pekara i poslastičara, frizerskih i kozmetičkih salona, obućarskih, krojačkih, časovničarskih, automehaničarskih i vulkanizerskih radnji, teretana, hemijskih čišćenja. Polisa je namenjena i onima koji se bave kancelarijskom delatnošću, pa se ovom na ovaj način mogu osigurati i advokatske kancelarije, turističke agencije, kao i konsalting i druge agencije.

Što se tiče rizika koje pokriva ovaj novi proizvod Milenijum osiguranja, pod osiguranjem poslovnog objekta i prostora, podrazumeva se rizik od požara, eksplozije, oluje, udara groma, grada, manifestacija i demonstracija, udara sopstvenog motornog vozila u objekat, izliva vode iz instalacija, loma stakala, kao i pada letelice. Pod drugom stavkom koju osiguranici mogu da izaberu kod ove polise je osiguranje opreme i zaliha, koja obuhvata iste rizike kao i prva stavka, uz dodatak rizika od provalne krađe i razbojništva.

Primer

Povoljnost ove polise očigledna je kroz primer da za osiguranje objekta u kome se obavlja uslužna ili zanatska delatnost, godišnja premija iznosi 71,42 evra, a mesečna rata 5,95 evra, s tim da se uz prvu ratu plaća i 5 odsto poreza na godišnju premiju. Za osiguranje kancelarija i objekata u kojima se obavlja kancelarijska delatnost, godišnja premija iznosi 52,72 evra, a mesečna rata svega 4,39 evra, dok je za osiguranje objekata u kojima se obavlja trgovinska ili ugostiteljska delatnost godišnja premija osiguranja 89,42, a mesečna rata 7,45  evra.

Ovaj proračun odnosi se na osiguranje objekta i na osiguranu sumu od 20.000 evra za većinu rizika pod ovom stavkom, uz još 1.000 evra za izliv vode iz instalacija i 200 evra za lom stakala.

Kupovinom polise Milenijum osiguranja za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, obavezno je ugovaranje osiguranja objekta ili opreme i zaliha, dok o ostalim rizicima klijenti samostalno odlučuju. Zainteresovani mogu da izaberu da u okviru iste polise osiguraju vlasnika preduzeća, odnosno preduzetnika i zaposlene od posledica nezgode, a pod pokrivene rizike spada smrt usled nezgode, kao i invaliditet usled nezgode.  

U okviru polise Milenijum osiguranja za preduzetnike moguće je osigurati i odgovornost prema trećim licima, što podrazumeva pokrivanje materijalne i nematerijalne štete na telu i na zdravlju trećih lica.

Uz sve ove pogodnosti polisa Milenijum osiguranja za preduzetnike, mikro i mala preduzeća može se ugovoriti veoma brzo, a Milenijum garantuje i brzu i efikasnu isplatu šteta.

Teme