Banke Info

Nacionalna banka Švajcarske u prvoj polovini 2021. povlači iz opticaja novčanice osme serije franka PREPORUKE Narodne banke Srbije šta sa tim novcem (Foto franci koji se povlače)

Foto: NBS

Nacionalna banka Švajcarske je u maju 2020. godine, na svom zvaničnom sajtu, najavila da će u prvoj polovini 2021. godine povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka (serija puštena u opticaj u periodu 1995. – 1998.), pri čemu će tačan datum povlačenja najaviti dva meseca ranije.

Šta Narodna banka Srbije preporučuje da uradite sa tim novčanicama

„Preporučujemo da se novčanice osme serije švajcarskog franka polože kod banaka na deviznu štednju, prodaju za dinare, konvertuju u drugu valutu (evro, američki dolar itd.) ili zamene za opticajne novčanice švajcarskog franka (deveta serija novčanica švajcarskog franka puštena u opticaj u periodu 2016. – 2019.), i to što pre, jer će banke i ovlašćeni menjači prestati sa njihovim otkupom, kao opticajnih novčanica, i pre nego što one zaista postanu vanopticajne. Banke i ovlašćeni menjači postupaju na ovaj način jer je i njima potrebno vreme da izvrše prodaju novčanica koje postaju vanopticajne inostranim bankama i to pre nego što postanu vanopticajne“, kažu u Narodnoj banci Srbije.

Zamena ovih novčanica, nakon što prestanu da budu zakonsko sredstvo plaćanja, biće moguća bez vremenskog ograničenja (do drugačije odluke), a na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu ili putem slanja poštom toj banci.

Razlog povlačenja iz opticaja osme serije novčanica švajcarskog franka je unapređenje zaštitnih elemenata novčanica realizovano u devetoj seriji, čime se novčanice efikasnije štite od falsifikovanja.

„Napominjemo da se kod Nacionalne banke Švajcarske na isti način može zameniti i šesta serija, koja je povučena iz opticaja 1. maja 2000. godine, dok je sedma serija rezervna i nikada nije puštena u opticaj“, ukazuju u Narodnoj banci Srbije.


Za detaljne informacije, posetiti sajt Nacionalne banke Švajcarske https://www.snb.ch/en/iabout/cash

Teme