Info

Domaćoj ekonomiji od COCA-COLA Sistema 291 milion evra dodatne vrednosti

Foto: Promo

Proizvodnja i trgovina proizvodima Coca-Cola Sistema kreira 291 milion evra dodate vrednosti domaćoj ekonomiji, što iznosi 0,6 odsto BDP-a Republike Srbije.Čak42 miliona evra čini direktnu dodatu vrednost za srpsku privredu kroz nabavku resursa u zemlji, plaćanje zarada zaposlenih i direktnih poreza, dok se indirektni uticaj procenjuje na 249 miliona. Sistem direktno zapošljava 1.700 ljudi, a podržava još 14.400 radnih mesta u povezanim delatnostima i sektorima privrede, što je ekvivalent 0.6 odsto celokupnog tržišta rada u Srbiji.Korist od ukupne potrošnje i trošenja na proizvode Coca-Cola Sistema, pre svega je imala država Srbija, u čiji budžet se, na ime PDV –a, slilo 76 miliona evra. Ovo su najnoviji rezultati uticaja Coca-Cola sistema na domaću ekonomiju predstavljeni u četvrtoj studiji pod nazivom ”Društveno-ekonomski uticaj Coca-Cola sistema u Srbiji”.

Studija je predstavljena na online događaju “Partnerstvo za budućnost” kome su prisustvovali Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, Saša Marković, direktor prodaje kompanije Coca-Cola HBC Srbija, Dragan Stajković, generalni direktor kompanije Bambi, a Luca Santandrea, direktor franšize za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju u kompaniji Coca-Cola takođe se priključio događaju putem video linka. Dragan Lončar, prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta u Beogradu je predstavio rezultate studije.

Siniša Mali, ministar finansija

Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, uključio se putem video linka, i ovom prilikom istakao da kompanije kao što je Coca-Cola umnogome doprinose srpskoj privredi, kao i da upravo zbog toga država radi na stvaranju dobrog poslovnog okruženja za njihovo poslovanje.

„Na nama je da budemo partner privredi i da omogućimo kompanijama da što efikasnije posluju, da zapošljavaju što više ljudi i da tako utiču na veći privredni rast. Tokom ove godine, u uslovima krize izazvanom pandemijom virusa Covid-19, pokazali smo privrednicima da mogu da se oslone na državu kada je to najpotrebnije. I u takvim okolnostima, nastavili smo da smanjujemo opterećenje na zarade i ujedno radili na nekim važnim zakonskim rešenjima, koji treba da omoguće bolje poslovno okruženje. Takođe, od Poreske uprave pravimo transformisanu i uspešnu javnu administraciju koja će biti servis građanima i privredi. Verujemo da će sve to doprineti da kompanije u Srbiji posluju još efikasnije“, rekao je ministar finansija.

Značaj akvizicije kompanije Bambi, a samim tim i uticaja celokupnog Coca-Cola sistema na domaću privredu potvrdio je i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije:

„Akvizicija koja je ostvarena može se slobodno nazvati istorijskom, jer Coca-Cola dugo nije ulagala u slatki program bilo gde u svetu, pa je veliki korak to što je Srbija bila prva u koju je odlučila da uloži značajan novac kupovinom Bambija. Bambi je fantastična kompanija koja svake godine sa svim svojim proizvodima u celom regionu beleži ogroman rast. Kada se to spoji sa svim onim što planetarno popularna Coca-Cola može da ponudi, jasno je koliko je to važno i koliko doprinosi našoj privredi“, izjavio je Marko Čadež koji je ujedno iskoristio priliku da pozove građane da se pridržavaju propisanih mera, ali i donosioce odluka da mere prilagode potrebama privrede.  

Coca-Cola sistem važan za ekonomiju i društvo Srbije

Coca-Cola sistem u Srbiji je četvrti put angažovao renomiranu konsalting firmu specijalizovanu za sprovođenje procena društveno-ekonomskog uticaja Steward Redqueen da analizom utvrdi u kojoj meri ovaj sistem doprinosi domaćoj privredi putem zapošljavanja, prihoda i poreza, a gde se uticaj definiše u odnosu na dodatu vrednost i stvaranje radnih mesta. Izrada i predstavljanje studije sastavni je deo aktivnosti Coca-Cola sistema u zemljama u kojima posluje, a ove godine je u predstavljanje i tumačenje rezultata u Srbiji uključen i profesor i prodekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dragan Lončar.

On je u svom izlaganju posebno istakao da su merljivi indikatori još jednom pokazali koliko je Coca-Cola sistem važan za ekonomiju i društvo Srbije. Taj doprinos se ogleda kroz uticaj na kreiranje BDP, podržavanje zaposlenosti, ali i nemerljivi kvalitativni uticaj na lokalnu zajednicu i društvo u celini, kroz čitav niz društveno odgovornih inicijativa, poput podrške mladima, osnaživanja žena, promocije preduzetništva ili podizanja ekološke svesti. Svi rezultati studije vode ka jednom zaključku: Coca-Cola sistem je srpska kompanija koja angažuje domaće dobavljače, zapošljava domaću radnu snagu, sarađuje sa domaćih distributerima i maloprodavcima, opslužuje domaće potrošače, pomaže lokalnu zajednicu i partnerski sarađuje sa organima Republike Srbije.  

Sa predstavljanja rezultata studije

Inače, procenu ekonomskih efekata zasnovanu na takozvanoj „input-output“ metodologiji koja se koristi u izradi ove studije, razvio je dobitnik Nobelove nagrade ekonomista, Vasilij Leontijef.

„Coca-Cola je poznata kao omiljeno piće i globalni brend, ali ona je mnogo više od toga, a kupovina svakog našeg proizvoda stvara snažan uticaj na lokalnu privredu i na sve nas. Coca-Cola je u srži domaća kompanija u zemljama u kojima posluje jer zapošljava lokalnu radnu snagu, ostvaruje prihod na domaćem tržištu, podržava razvoj lokalnog tržišta i prihoduje poreskom sistemu“, izjavio je Saša Marković, direktor prodaje kompanije Coca-Cola HBC Srbija i dodao „čitav lokalni lanac vrednosti koji kreiramo u Srbiji takav je zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa državnom administracijom i institucijama, saradnji sa preko 37 000 kupaca, dobavljačima i partnerima, ali i našoj posvećenosti ulaganja u zajednicu već više od pola veka“. 

Bambi pojačanje Coca-Cola sistemu 2019.

Coca-Cola sistem je 2019. je dobio veliko pojačanje u vidu kompanije Bambi, jednog od lidera u konditorskoj industriji naše zemlje. Dragan Stajković, generalni direktor kompanije Bambi je istakao da je veoma zadovoljan što ta kompanija može da se razvija u velikom sistemu kao što je Coca-Cola, ali i da značajno doprinese rastu grupacije svojim uspešnim poslovanjem:

„Kao novi član Coca-Cola HBC porodice, Bambi je dobio novu razvojnu šansu, ali i mogućnost da kroz doprinos razvoju celokupnog sistema značajno doprinese i razvoju naše zajednice. Kompanija Bambi posluje na tržištu Srbije više od pola veka i svakodnevno se razvija i napreduje. Postavši deo multinacionalnog sistema kakva je Coca-Cola HBC pružena nam je mogućnost da dodatno unapređujemo kvalitet naših proizvoda i da naš potencijal pokažemo i na mnogim inostranim tržištima“.

Četvrta studija ”Društveno-ekonomski uticaj Coca-Cola sistema u Srbiji” nadovezuje se na prethodne procene izrađene 2011, 2013, 2015. i zasniva se na finansijskim podacima iz 2019. godine. Prema najnovijim rezultatima, u 2019. godini, potrošači u Srbiji potrošili su u proseku 486 miliona evra na proizvode Coca-Cola sistema. Od toga, 431 milion evra potrošeno je na 448 miliona napitaka u zemlji, dok je 55 miliona evra potrošeno na 10 miliona kilograma proizvoda kompanije Bambi, navodi se u saopštenju.

Teme