Plodna zemlja

DIMITROVGRAD među prvima sproveo javno nadmetanje za davanje u zakup i korišćenje zemljišta u državnoj svojini

Foto: Pixabay.com

Opština Dimitrovgrad je među prvima sprovela postupak javnog nadetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini elektronskim putem, kroz novu veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje, saopštila je Uprava za poljoprivredno zemljište, ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Interesovanje poljoprivrednih proizvođača je bilo veliko, stiglo je čak 169 digitalnih prijava. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je saglasnost na odluke o davanju u zakup za 474 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u ovom krugu nadmetanja, što ukupnu površinu pod zakupom u agroekonomskoj 2020/21. godini u opštini Dimitovgrad povećava na 2.510 hektara. To je skoro trostruko više hektara pod zakupom u odnosu na prethodne godine. Primera radi, u agroekonomskoj 2016/17. bilo je 892 hektara, a u 2017/18. godini svega 626 hektara zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta u ovoj opštini.

GEOPORTAL – SVE o DRŽAVNOM poljoprivrednom ZEMLJIŠTU na jednom mestu i na jedan KLIK

S obzirom na veliko interesovanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Dimitrovgrad, uskoro će biti raspisan i treći krug javnog nadmetanja, saopštili su iz Uprave.

Teme