Info

APR: U Registar zaloge od 1. januara 2021. dva nova sredstva obezbeđenja

Foto: APR

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima – ugovora o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca i ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

To su novine propisane poslednjim izmenama  Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, kojima je uspostavljen jedinstven pravni okvir za sva sredstva obezbeđenja.

Podnošenje elektronskih prijava biće omogućeno 1. jula 2022. godine.

Na sajtu je objavljen Pravilnik o sadržini Registra založnog prva na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“, br. 71 od 4. oktobra 2019, 156 od 25. decembra 2020), koji bliže uređuje sadržinu Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciju potrebnu za registraciju ili brisanje podataka, saopštili su iz Agencije za privredne registre.

Teme