Info

Od 2021. DUŽI vek novčanica od 20 EVRA (serije Evropa), zbog specijalnog premaza NE PLANIRA se povlačenje iz opticaja niti zamena

Foto: Pixabay.com

Predstavnici Bundesbanke saopštili su da će od 2021. godine novčanice apoena 20 evra druge serije (serija Evropa), nakon štampanja, biti premazivane zaštitnim premazom koji treba da omogući duži životni vek tih novčanica. Isti premaz već se koristi kod novčanica apoena pet i deset evra druge serije (serija Evropa), kažu u Narodnoj banci Srbije.

Pomenuta zaštita primenjuje se kod apoena evra manje vrednosti jer ti apoeni imaju veći obrt, tj. češće menjaju vlasnika u odnosu na apoene veće vrednosti, zbog čega se brže habaju i oštećuju, odnosno imaju kraći životni vek u odnosu na apoene veće vrednosti. Dakle, cilj premazivanja pomenutih apoena novčanica evra je produžavanje njihovog životnog veka i posledično, smanjivanje troškova njihovog štampanja. Vizuelno nema razlike između novčanica evra koje su zaštićene na opisani način u odnosu na one koje nisu zaštićene. Moguće je da se na dodir oseti razlika koja je neznatna.

U Narodnoj banci Srbije kažu da se ne planira se povlačenje iz opticaja bilo kog apoena (ili serije) novčanica evra,  pa tako nema ni zamene ili rokova. Ove novčanice će se svakako pojaviti i u Srbiji, a kada će to biti, ne možemo precizno reći, jer to zavisi od okolnosti na koje nije moguće uticati.

Kao i do sada, u opticaju su istovremeno novčanice evra prve i druge serije (serija Evropa) u sledećim apoenima:

– prva serija: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500;

– druga serija (serija Evropa): 5, 10, 20, 50, 100 i 200.

Serija Evropa nema u nomenklaturi apoen 500. Ovaj apoen se ne štampa jer je primećeno da je apoen 500 evra prve serije često korišćen za nedozvoljene transakcije (trgovina drogom i oružjem itd). Ističemo da apoen 500 evra ostaje u opticaju, baš kao i svi drugi apoeni prve serije novčanica evra. Oni se ne povlače iz opticaja i mogu se koristiti za sva legalna plaćanja kao i štednju u bankama.

Teme