Energija

PROMENE ENERGETSKOM I RUDARSKOM SEKTORU Stvaranje okruženja za ulazak privatnog kapitala

Foto: EPS

Ova godina će biti u znaku velikih promena u energetskom i rudarskom sektoru, koji treba da postanu zamajac razvoja srpske privrede, ali i godina unapređenja energetske efikasnosti i projekata zaštite životne sredine, najavila je prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije.

Te promene, kako je naglasila, odnose se na okretanje projektima koji se tiču zaštite životne sredine, unapređenje energetske efikasnosti kroz formiranje fonda za energetsku efikasnost, ali i stvaranje okruženja za ulazak i privatnog kapitala u oblast energetike i rudarstva.

„Okrenućemo se više izgradnji hidroelektrana, i tu ne govorimo o malim hidroelektranama nego, pre svega, o srednjim hidroelektranama koje treba da pomognu da u decenijama koje dolaze mnogo više koristimo čiste izvore energije“, rekla je Mihajlovićeva. Ona je dodala da očekuje da će Srbija graditi hidroelektrane na gornjoj Drini, a da će Elektroprivreda Srbije da bude poznata i van granice Srbije, što će značiti veće prihode i profitabilnije poslovanje.

„Кad govorimo o gasu, za nas je od velikog značaja Balkanski tok. To automatski znači da više nismo zavisni od snabdevanja samo iz jednog pravca, odnosno od gasa koji treba da dobijemo preko Ukrajine“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona precizira da je urađena diverzifikacija puteva snabdevanja, ali da ne postoji još diverzifikacija dobavljača.

„U vremenu ispred nas sigurno će se razgovarati i raditi i na tome. Tako postižemo viši nivo gasne energetske bezbednosti. Srbija će graditi gasnu interkonekciju između Srbije i Bugarske, a radiće se i na pripremi dokumentacije za gasne interkonekcije i sa Rumunijom, ili sa neki drugim državama. To daje mogućnost da Srbija bude centar regiona u oblasti energetike, ali da bude i tranzitna linija kada govorimo o celom ovom regionu“, ističe Mihajlovićeva.

Teme