Energija

EPS Distribucija preuzima 650.000 mernih uređaja širom Srbije, bez troškova i u fazama…

Foto: Pixabay.com

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“, u skladu sa Zakonom o energetici, od svih korisnika sistema preuzima merne uređaje, merno razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima. Plan je da se u upravo započetoj fazi preuzme 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije.  

„EPS Distribucija“ ovim preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu, navodi se u saopštenju EPS-a. 

Bez troškova

Korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem. U skladu sa Zakonom o energetici „EPS Distribucija“ urediće uslove preuzimanja ugovorom. Obaveštenje i ugovor u dva primerka su dostavljeni korisnicima sistema na adresu uručenja računa za električnu energiju. Jedan potpisan primerak ugovora potrebno je vratiti nadležnom ogranku „EPS Distribucije“ u roku od osam dana na naznačenu adresu. 

Ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje navedene opreme i mernih uređaja, što znači i da  će snositi sve buduće troškove održavanja.

Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja, već se njihova zamena radi u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

Preuzimanje u fazama

Preuzimanje mernih uređaja i opreme odvija se po fazama. Od ukupno 3.684.000 mernih mesta, „EPS Distribucija“ je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000 mernih mesta. U sada započetoj fazi, na distributivnom području Beograda biće preuzeti merni uređaji i ostala navedena oprema 163.280 korisnika, na distributivnom području Novog Sada 168.610, na distributivnom području Kralјeva 163.670, na distributivnom području Niša 104.260 i na distributivnom području Kragujevca 50.180.

Ugovor o preuzimanju može potpisati samo lice koje ispunjava zakonske uslove za to, odnosno lice koje je korisnik sistema ili lice koje ima važeću zakonsku punomoć da potpiše ugovor o preuzimanju, umesto korisnika sistema. 

Kompletan postupak preuzimanja svih mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnim ormanima u Srbiji biće završen u skladu sa zakonskim propisima.

Teme