Preduzetništvo

Privredna komora Srbije osniva SEKCIJU ZA MLADE PREDUZETNIKE

Foto: Pixabay.com

Sektor preduzetništva Privredne komore Srbije osnovaće, u prvom kvartalu 2021, Sekciju za mlade preduzetnike sa ciljem podrške razvoju omladinskog preduzetništva, pomoći početnicima u biznisu i startapovima da prevaziđu izazove u poslovanju, kao i boljeg razumevanja položaja mladih i stvaranja kvalitetnih uslova za njihovo zapošljavanje.

„Cilj nam je da unapredimo svest o značaju razvoja omladinskog preduzetništva u Srbiji, da mlade što više podstaknemo da, nakon završetka formalnog obrazovanja uđu u preduzetničke vode i započnu sopstveni posao. Na taj način, možemo da doprinesemo povećanju zaposlenosti i ekonomski osnažimo mlade ljude, kao i da ih, što je veoma važno, motivišemo da ostanu u svojoj zemlji“, istakla je Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS. 

Ideja je da Sekcija okupi mlade ljude do 35 godina starosti, kao i startapove, a aktivnosti će biti usmerene na promociju preduzetništva i preduzetničkog duha, edukaciju, unapređenje znanja i veština.

„Poseban fokus biće na procesima digitalizacije bez kojih je nezamislivo moderno poslovanje, a rad Sekcije biće usmeren i na podršku mladima da digitalizuju poslovne procese kako bi njihovi biznisi bili konkurentni i održivi. Promovisanjem primera dobre prakse, pokušaćemo da ih ohrabrimo da se u što većem broju bave preduzetništvom. Važno je da znaju da imaju snažnu podršku Privredne komore Srbije“, istakla je Simanić.

PKS će, radi okupljanja i regionalnog umrežavanja što većeg broja omladinskih  asocijacija, uskoro potpisati memorandume o saradnji sa fondacijom „Mozaik“ i jednom od najvećih regionalnih  organizacija mladih preduzetnika „Lonac“, koji imaju više od 40 000 članova.

„Naš cilj je da mladi ostanu u svojoj zemlji i svi zajedno treba da se potrudimo da stvorimo ekonomsko snažniji  region Zapadnog Balkana i  što bolje uslove za poslovanje“, poručila je Simanić.

Kako mlade usmeriti na pokretanje poslova

Prema istraživanju Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) „Mladi i preduzetništvo“  procenat nezaposlenih mladih iznosi oko 20 odsto od ukupnog nezaposlenog stanovništva. Kao jedan od osnovnih razloga za pokretanje biznisa navode da nisu mogli da pronađu adekvatno plaćen posao dok su novac za počinjanje sopstvenog posla dobili od porodice ili prijatelja.

U većini zemalja EU, samozapošljavanje i mere za pokretanje startapova uključuju vođenje kroz biznis planove, obuke i učenje kako bi se mladi usmerili na pokretanje poslova. Mnoge zemlje imaju politike koje, osim obuka i prenošenja znanja i finansijske podrške, uključuju pozajmice i fiskalne olakšice, kao i kontinuiranu pomoć i vođenje za pokretanje posla.

Sektor preduzetništva PKS, kroz aktivnosti Sekcije, predloge i inicijative koje će upućivati nadležnim institucijama, trudiće se da sledi uspešne primere članica EU u pogledu podrške omladinskom preduzetništvu, rekla je Simanić. 

Teme