Banke Društveno odgovorno poslovanje

Blumberg prepoznao posvećenost Erste Grupe promovisanju rodne ravnopravnosti treću godinu zaredom

Foto: Promo

Erste Group Bank AG („Erste Grupa”) objavila je da se nalazi među 380 kompanija iz 11 sektora iz 44 zemlje i  regiona širom sveta koje su uključene u Blumbergov Indeks rodne ravnopravnosti (GEI) za 2021. godinu. Kompanije dolaze iz različitih delatnosti, od automobilske industrije, bankarstva, usluga za potrošače, do inženjeringa i građevinarstva i maloprodaje. Objavljivanjem podataka o rodu na osnovu okvira Indeksa GEI, firme uključene u GEI za 2021. omogućile su sveobuhvatan uvid u svoje investicije u rodnu ravnopravnost na radnom mestu i u zajednicama u kojima posluju, podižući lestvicu očekivanja od drugih kompanija u okviru istih industrija. 

Erste Grupa je uključena u ovogodišnji Indeks zato što je ocenjena na nivou ili iznad globalnog limita koji je definisao Blumberg, a koji je odraz visokog nivoa objavljivanja informacija i ukupnog učinka u pet oblasti koje pokriva okvir. 

„Velika je čast za Erste Grupu što je treću godinu zaredom izabrana u Blumbergov Indeks rodne ravnopravnosti. Pitanje rodne ravnopravnosti postaje sve važnije za kompanije i investitore – i dobro je što je tako. Istovremeno, naše uključivanje u Indeks  GEI podstiče nas da postanemo još bolji u ovoj oblasti, jer je još uvek potrebno mnogo toga da se uradi. Žene trenutno zauzimaju 40 procenata rukovodećih položaja širom naše Grupe i nastavićemo da stremimo potpunoj jednakosti“, rekao je generalni direktor Erste Grupe Bernd Špalt.  

„Blumbergov Indeks GEI procenjuje ne samo konkretne mere koje smo preduzeli, već i stepen naše transparentnosti u procesu prikupljanja i deljenja naših podataka i pokazatelja o raznolikosti. U tim segmentima smo se značajno popravili na najnovijoj rang listi. Veoma sam ponosna na to, jer sam uverena da je transparentan pristup upravljanju raznolikošću, zasnovan na podacima, od ključne važnosti“, kaže Julija Valski,  rukovoditeljka Odeljenja za upravljanje raznolikošću u Erste Grupi. „Širok obuhvat u oblasti rodne raznolikosti, ali i u mnogim drugim dimenzijama, čini nas i našu radnu sredinu živopisnijim i boljim – i, naravno, priznanje putem Blumbergovog Indeksa GEI predstavlja veliku motivaciju da nastavimo putem koji smo zacrtali.“ 

Svetski standard za ocenjivanje mera i politika rodne ravnopravnosti 

GEI unosi transparentnost u rodne prakse i politike u kompanijama koje se kotiraju na berzi, povećavajući širinu  podataka o životnoj sredini, socijalnim pitanjima i korporativnom upravljanju (ESG) koji su dostupni investitorima.  Sveobuhvatna i transparentna GEI metodologija bodovanja omogućava investitorima da procene učinak kompanije i uporede je sa sličnim kompanijama u istoj delatnosti. Referentni Indeks meri rodnu ravnopravnost po osnovu pet stubova: postupci zapošljavanja, zadržavanja i razvoja karijere žena do najviših pozicija, jednake  zarade i rodni paritet zarada, inkluzivna kultura, politike u vezi sa seksualnim uznemiravanjem i brend koji  podržava žene. 

„Kompanije uključene u Indeks GEI za 2021. proširuju univerzum podataka o životnoj sredini, socijalnim pitanjima i korporativnom upravljanju kako bi obuhvatile i rodne podatke koje investitori danas traže“, rekao je Peter T.  Grauer, predsednik Blumberga. „Njihova posvećenost obelodanjivanju podataka ukazuje na poslovnu argumentaciju u prilog inkluziji i podstiče transparentnost na tržištima.“ 

Rodna ravnopravnost: ključni element inkluzivnih načela na kojima je osnovana Erste

Erste Grupa je vodeći pružalac finansijskih usluga u istočnom delu EU. Oko 46.000 zaposlenih u Erste Grupi opslužuje preko 16 miliona klijenata u oko 2.200 ekspozitura u 7 država (Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji). Prema stanju sa kraja prva tri kvartala 2020. godine, Erste Grupa je imala ukupnu bilansnu sumu od 272 milijarde evra,  neto dobit od 637 miliona evra i koeficijent kapitala CET1 (CRR, konačni) od 14,1%. 

Erste Grupa definiše diverzitet i inkluziju kao sastavni deo svoje korporativne strategije i to svoje opredeljenje jasno navodi u svojoj Misiji i Kodeksu ponašanja. Ova bankarska grupa, čije je sedište u Beču, aktivno promoviše radno okruženje bez diskriminacije i zlostavljanja, i ceni rad i vrednost svakog pojedinca bez obzira na rod,  starost, invaliditet, bračno stanje, seksualnu orijentaciju, boju kože, versku ili političku pripadnost, etničko poreklo, nacionalnost ili neki drugi aspekt koji nije u vezi sa njegovim ili njenim zaposlenjem. 

Erste Grupa je sprovela niz inicijativa za podršku razvoju ženskog liderstva. Širom Grupe, više od 40 odsto rukovodećih pozicija trenutno zauzimaju žene. Područja kojima se posvećuje posebna paţnja u 2021. i narednim godinama su dalje povećanje broja žena na najvišim rukovodećim pozicijama i razvoj unutrašnjih postupaka zapošljavanja, zadržavanja i razvoja karijere žena do najviših pozicija, kao i planiranje sukcesije na svim tržištima. Erste Ženski centar u Austriji (Erste Women’s Hub), stručna grupa zaposlenih, nastavila je sa radom na ključnim inicijativama poput promocije ženske finansijske pismenosti i virtuelnog umrežavanja putem različitih formata i razvila je nove forume za razmenu iskustava među roditeljima koji se, s obzirom na okruženje nastalo usled  trenutne pandemije, često suočavaju sa izazovima pri usklađivanju rada od kuće i odgovornosti u vezi sa školovanjem dece na daljinu. 

Erste Banka u Srbiji ostaje dosledna kontinuiranom unaprđenju ravnomernog odnosa polova u strukturi zaposlenih. Ovo opredeljenje je potvrdila još 2012. godine, kada je bila jedna od prvih potpisnica Principa Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena, usvojivši smernice za poslovni sektor definisane u ovom dokumentu, o  tome kako osnažiti žene na radnom mestu, tržištu i u zajednici. 

U 2020. godini u Erste Banci u Srbiji žene su činile približno 73,8 odsto zaposlenih, a muškarci 27,2 procenata. Izvršni odbor Banke čine dve žene i dva muškarca, dok je na rukovodećim pozicijama u Banci zaposleno oko 78 odsto žena.

Teme