Društveno odgovorno poslovanje

USAID podržava 25 LOKALNIH SAMOUPRAVA u borbi protiv KORUPCIJE

Foto: USAID

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisala je Memorandume o saradnji sa dvanaest lokalnih samouprava – Varvarinom, Čajetinom, Krupnjem, Pribojem, Inđijom, Ljubovijom, Belom Palankom, Šidom, Velikim Gradištem, Požegom, Sremskim Karlovcima i Mionicom, kako bi zajedno radili na razvoju transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti i jačanju napora u suzbijanju korupcije. Potpisivanjem Memoranduma te opštine postale su deo USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast koji već tri godine pruža podršku lokalnim samoupravama u povećanju transparentnosti, većem učešću javnosti u donošenju odluka, borbi protiv korupcije, i unapređenju finansijskih kontrola i javnih usluga. Uz novih dvanaest, ukupan broj partnera sa kojima USAID u okviru ovog projekta sarađuje zaokružen je na 25. 

Poslednje istraživanje “Percepcije građana o borbi protiv korupcije u Srbiji” za 2020. godinu pokazalo je da je korupcija i dalje glavna briga građana Srbije, odmah nakon nezaposlenosti i niskog životnog standarda. Više od polovine ispitanika veruje da je korupcija široko rasprostranjena, a građani primećuju zanemarljive promene u poslednje tri godine u napretku Srbije u rešavanju problema korupcije. Građani su izjavili da primećuju i prepoznaju negativan uticaj koji korupcija ima na društvo u celini i na kvalitet života. Čini se da više od polovine građana veruje da bi prijavljivanje koruptivnih radnji nadležnim organima bilo uzaludno i da se ništa ne bi promenilo. 

„Čvrsto verujemo da lokalne samouprave imaju posebno važnu ulogu u borbi protiv korupcije i obezbeđivanju odgovornog upravljanja. Tokom protekle tri godine, naši partneri su usvojili i primenili važne nove prakse i politike, neophodne za povećanje odgovornosti vlasti i borbu protiv korupcije. Želeo bih da čestitam svim lokalnim samoupravama sa kojima sarađujemo na tim naporima, jer nije bilo lako. Ipak, ima još mnogo toga da se uradi“, izjavio je Majk de la Rosa, direktor misije USAID-a za Srbiju.

„Izuzetno mi je drago što se broj gradova i opština u Srbiji koji se u svom radu pridržavaju principa dobre uprave iz godine u godinu povećava. Verujem da će povećanje transparentnosti i veće učešće javnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou doprineti borbi protiv korupcije, ali i povećanju poverenja građana u institucije“, poručila je Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave. 

Od početka rada USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast na pružanju tehničke podrške lokalnim samouprava, ostvareni su značajni rezultati – izrađeno je osam lokalnih antikorupcijskih planova, pružena je podrška lokalnim samoupravama da unaprede svoje veb stranice, Informatore o radu, unaprede procedure za javne nabavke, strategije komunikacije i korišćenje društvenih mreža za bolju interakciju sa građanima, što je rezultiralo povećanjem indeksa transparentnosti lokalnih samouprava (LTI) sa kojima USAID sarađuje. Osim toga, lokalne samouprave su u saradnji sa USAID-om razvile nove modele i strategije uključivanja građana u proces donošenja odluka. Jedan od njih, primenjen u Somboru, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Novom Pazaru, omogućava srednjoškolcima učešće u planiranju lokalnog budžeta –  15.000 učenika iz 27 srednjih škola glasalo je za projekte kapitalnih investicija, vredne 15 miliona dinara koji će se sledeće godine finansirati iz lokalnih budžeta.

USAID će nastaviti da pruža pomoć lokalnim samoupravama, nezavisnim nadzornim institucijama i novoosnovanim odeljenjima za suzbijanje korupcije u sudovima i tužilaštvima u okviru Projekta za odgovornu vlast sa budžetom od 8,5 miliona dolara.

Tagovi

Teme