Foto: Promo
Osiguranje

Wiener Städtische osiguranje uvodi TRI NOVA dopunska osiguranja koja se mogu ugovoriti uz osnovnu polisu životnog osiguranja

Jednostavna procedura zakazivanja, pregledi i dijagnostika mogu biti obavljeni na jednom mestu. Wiener Stadtische osiguranje ovim dopunskim osiguranjem omogućava jedan sistematski pregled godišnje za odrasle ili decu, kao i određene dodatne preglede i dijagnostičke procedure na indikaciju ovlašćenog lekara sa sistematskog pregleda. Uplatom fiksne godišnje premije u visini od 90 evra ili 11.250 dinara dobijate mogućnost za obavljanje detaljnih preventivnih pregleda i dijagnostičkih procedura. 

Dopunsko osiguranje lica za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života

Lom kosti je jedna od najčešćih posledica nezgode koja jednako pogađa ljude svih uzrasta. Rehabilitacija i medicinska pomagala mogu predstavljati značajno finansijsko opterećenje. Ovo dopunsko osiguranje omogućava da uplatom minimalne premije (već od 2,5 evra godišnje) obezbedite finansijsko pokriće za osiguran slučaj.

Dopunsko osiguranje za pokriće dnevne naknade uz osiguranje života

Različite zdravstvene okolnosti mogu dovesti do situacije da neko vreme boravimo u bolnici. U takvim trenucima najmanje što želimo je da period proveden u bolnici postane finansijski teret, koji bi opteretio nas i naše najbliže. Wiener Städtische osiguranje dopunskim osiguranjem za pokriće dnevne naknade omogućava da na vreme osigurate finansijsku podršku. Uplatom premije ovog osiguranja u zavisnosti od odabrane visine iznosa dnevne naknade, koja se kreće u rasponu od 5 – 80 evra ili 625 – 10.000 dinara po danu, osiguravate finansijsko pokriće za dane provedene u bolnici.

Svi detalji ponuda i uslovi osiguranja https://wiener.co.rs/za-stanovnistvo/osiguranje-zivota/  

Zdrav način života i aktivan odnos prema prevenciji bolesti ogledalo su naše odgovornosti prema sopstvenom zdravlju i zdravlju naših najbližih. 

Zdravi možemo sve.

Wiener Städtische osiguranje je deo vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group (VIG), lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom dva veka.

Teme