Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 1. do 5. februara Cena soje se stabilizovala, pšenica kao prošle nedelje, a KINA kupuje naš kukuruz

Pšenica na poljima Fruške gore Foto: Danijela Nišavić

Pozitivni cenovni trendovi primarnih poljoprivrednih proizvoda se nastavljaju od početka godine iako je došlo do smanjenog obima trgovanja na novosadskoj „Produktnoj berzi“. Pored kukuruza, pšenice i soje, velika je zainteresovanost za mineralnim đubrivima, obzirom da se približava vreme prihrane ozimih kultura. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.420 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 83.065.250,00 dinara.

Kukuruz je tokom protekle sedmice trgovan u cenovnom opsegu od 22,00 do 22,50 din/kg bez PDV-a, dok se za robu isporučenu u luku plaćalo 22,70 din/kg. Na ino-tržištima Kina je nastavila da kupuje kukuruz. Ponderisana cena je iznosila 22,10 din/kg bez PDV-a (24,31 din/kg bez PDV-a). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 1,75%.

Pšenica se zadržala gotovo na istom cenovnom nivou od prošle nedelje. Pšenicom se trgovalo po 23,50 din/kg bez PDV-a (25,85 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni podatak, cena je minimalno oscilirala -0,35%. Glavna vest sa ino-tržišta vezana za pšenicu, stiže iz Rusije, koja je potvrdila uvođenje carinskih taksi na izvoz robe od juna ove godine.

Nakon turbulentnog perioda, za ovu nedelju možemo reći da se cena soje stabilizovala. Sojinim zrno se trgovalo u veoma uskom cenovnom okviru od 59,50 do 59,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 59,55 din/kg bez PDV-a (65,50 din/kg sa PDV-om). Statistički posmatrano u odnosu na prethodnu sedmicu cena je viša za 2,02%.

UREA je trgovana po 38,91 din/kg bez PDV-a (42,80 din/kg sa PDV-om), dok je roba isporučena kupcu realizovana po cenama od 39,39 din/kg bez PDV-a (43,33 din/kg sa PDV-om).

AN je realizovan po 28,30 din/kg bez PDV-a (31,13 din/kg sa PDV-om).

Teme