Banke

Krediti za refinansiranje ERSTE BANKE do tri miliona dinara, bez troškova obrade i održavanja

Foto: Pixabay.com

U pojedinim mesecima 2020, tražnja za finansijskom podrškom u vidu keš i refinansirajućih kredita bila je veća nego u 2019. godini – tokom februara, jula i decembra odobren je veći broj novih kredita u ovom segmentu, dok je u junu, avgustu i novembru iznos novih pozajmljenih sredstava bio veći u odnosu na iste periode 2019. godine. I ove godine Erste banka pripremila je pod specijalnim uslovima kredite za refinansiranje.

Kad je reč o stanju gotovinskih i refinansirajućih kredita, koje obuhvata i pozajmice odobrene prošle godine i one koje  klijenti otplaćuju od ranije, ostvaren je rast ukupnog iznosa od pet odsto u odnosu na 2019. godinu. Prosečan odobreni  gotovinski i refinansirajući kredit u 2020. iznosio je približno 619.000 dinara. 

U svetlu novonastale situacije, građani su prošle godine i češće nego ranije koristili digitalne servise, imajući u vidu  njihovu jednostavnost i dostupnost, kao i bezbednost po zdravlje. To se dobrim delom odnosilo na učestalije otvaranje računa onlajn, a ovim putem su često podnosili i zahteve za kreditima, pa su tako onlajn keš krediti u 2020. godini činili značajan udeo od više od petine gotovinskih kredita plasiranih na nivou Banke. 

U jeku pandemije i kriznog perioda prošle godine najvažnije nam je bilo da u svakom trenutku budemo tu za naše  klijente, na raspolaganju za svakodnevnu komunikaciju i savetovanje, kako bismo im pomogli da u neizvesnoj situaciji dobiju adekvatnu podršku i za sebe donesu najbolje moguće finansijske odluke. Naš savetodavni pristup bio je usmeren  na njihove potrebe i nalaženje odgovarajućih rešenja koja doprinose njihovoj finansijskoj sigurnosti“, ističe Zorana Aleksić, direktorka Sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste Banci, i dodaje: 

„Krizni period uticao je na to da građani lako pređu na onlajn servise i koriste ih u većoj meri no ranije. Između ostalog,  ohrabrivali smo ih i nastavljamo da ih podstičemo da podnošenje zahteva za gotovinskim i refinansirajućim kreditima  obavljaju onlajn, jer je povoljnije, jednostavnije, a u aktuelnoj situaciji i bezbednije po zdravlje“.  

Krediti za refinansiranje, pod specijalnim uslovima

Erste Banka je i ove godine pripremila specijalnu ponudu gotovinskih kredita sa mogućnošću refinansiranja, bez naknade za obradu kreditnog zahteva, bez troškova održavanja partije kredita i uz 12 meseci besplatnog održavanja za  onlajn otvaranje dinarskog tekućeg računa. Osim u filijali, zahtev mogu podneti koristeći mobilno ili elektronsko  bankarstvo, ili na sajtu Banke kao vrsti onlajn filijale, u kojoj od nedavno putem čet opcije mogu da se posavetuju sa  predstavnicima Banke u realnom vremenu i dobiju brze odgovore na svoja pitanja. 

Građanima su na raspolaganju iznosi kredita od 50.000 do 3.000.000 dinara, u zavisnosti od kreditne sposobnosti i  visine redovnih mesečnih primanja, sa efektivnom kamatnom stopom od 7,45% za onlajn apliciranje. Rok otplate može  varirati od šest meseci do 71 mesec za gotovinski kredit i kredit za refinansiranje u drugim bankama uz mogućnost  dobijanja dodatne gotovine. Maksimalan rok otplate za refinansiranje obaveza u drugim bankama sa iznosom kredita  koji ne može biti veći od iznosa duga koji se refinansira je 95 meseci. Nakon apliciranja onlajn, potrebno je samo  jednom posetiti filijalu prilikom potpisivanja ugovora u odabranom terminu. 

Ko je najčešće podizao gotovinske kredite u 2020? 

Na pozajmice u vidu gotovinskih kredita među klijentima Erste Banke najviše su se prošle godine oslanjali ljudi od 40 do  50 godina starosti, čiji realizovani keš krediti čine četvrtinu ukupnog broja. Nešto manji udeo imaju pozajmice odobrene osobama od 30 do 40 godina starosti, dok je građanima od 50 do 60 godina plasirana petina ukupnog broja ovih kredita. Klijenti iz Novog Sada prednjače po ukupnoj sumi pozajmica.

*Reprezentativni primer gotovinskog kredita u dinarima, sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom, bez osiguranja otplate  kredita, uz online apliciranje i uz prenos zarade u Erste Bank Srbija: iznos kredita 500.000 dinara; rok otplate 71 mesec; kriterijum za  indeksaciju – kredit je bez indeksacije; NKS (nominalna kamatna stopa) 7,19%, promenljiva (6,30% + 3M Belibor); EKS (efektivna kamatna  stopa) 7,45%; iznos mesečne rate 8.666,82 dinara; ukupno otplaćeno nakon 71 mesec 615.344,07 dinara. Trošak menice 0,00 dinara. Trošak  pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa 0,00 dinara. Naknada za obradu kreditnog zahteva 0% (0,00 dinara). Navedeni reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj i to na dan 1. februar 2021. kada je vršen obračun stavki u njemu. Vrednost 3M Belibora se menja tromesečno, a sa  njim i nominalna i efektivna kamatna stopa.

Teme