Organska poljoprivreda

SERBIA ORGANIKA izradila novu publikaciju „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“

Foto: Pixabay.com

„Organska proizvodnja u Srbiji 2020“ je nova publikacija koju je izradila Serbia Organika i ona predstavlja jedinstvenu i sveobuhvatnu studiju odnosno analizu sektora organske proizvodnje u Republici Srbiji. Studija daje pregled razvoja i stanja organske proizvodnje, sa identifikacijom potreba, potencijala i izazova u sektoru i detaljne statističke podatke o biljnoj i stočarskoj proizvodnji, geografskoj raspodeli, o učesnicima u sektoru organske proizvodnje, proizvodnoj strukturi.

U studiji  je detaljno predstavljeno i domaće tržište organskih proizvoda sa pregledom cena, vrednost domaćeg tržišta, glavni tržišni kanali i tržišni lanci, a dati su i podaci o vrednosti izvoza, uvoza. Takođe, u studiji se mogu naći i sve informacije o zakonodavnom i institucionalnom  okviru i kontrolnom sistemu, kao i o merama podsticaja organskom sektoru kroz nacionalne i IPARD mere.

Pored gore navedenih podataka o organskom sektoru u Republici Srbiji,  studija u posebnom poglavlju daje i pregled aktuelnih trendova na medjunarodnom i EU tržištu,  procenu budućih trendova u potrošnji  i predviđenog smera u budućem razvoju tržišta organskih proizvoda u EU i globalno, navodi Serbia Organika.

Publikacija je finansijski podržana kroz Nemačku razvojnu saradnju koju sprovodi GIZ kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD), a izrađena je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Teme