Zdravlje

NIZAK nivo vitamina D3 može dovesti do većeg rizika od infekcije korona virusom ili do težih formi bolesti Koja je ULOGA još jednog važnog vitamina – K2?

Foto: Pixabay.com

Sada se već zna, a to su pokazale i mnogobrojne studije, da nizak nivo vitamina D3 može dovesti do većeg rizika od infekcije korona virusom ili do težih formi bolesti. Koliko je u stvari ovaj vitamin važan za funkcionisanje čitavog organizma, verovatno ne bismo ni znali da nije bilo pandemije COVID 19. Ali, da li je svejedno koji vitamin D3 uzimamo?

Vitamin D3, pored toga što ima veliki uticaj na imunitet, jako je značajan za izgradnju koštanog sistema. Niske vrednosti vitamina D3 mogu doprineti bolu u kostima i zglobovima, kao i slabosti mišića, a kod ljudi starijih od 50 godina, povećava rizik od pada i preloma kostiju. Kako bi se smanjio rizik za nastanak preloma čitavog skeleta, preporuke lekara su da imamo zadovoljavajući nivo vitamina D3 u organizmu, ali i ništa manje važnog vitamina K2, koji doprinosi povećanju gustine kostiju i otpornosti na prelome. Međutim, procene stručnjaka su da od 30 do 50 odsto populacije ima deficit vitamina D u organizmu, koji često nije klinički prepoznat. Može se reći da vlada svojevrsna tiha epidemija.


Na edukativnoj radionici “Ajmo u život”, prof. dr Marina Nikolić Đurović – endokrinolog u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS istakla je da je u ovoj pandemiji potvrđen veliki broj pacijenata koji su bili hospitalizovani zbog korona virusa i imali izuzetno nizak nivo vitamina D u organizmu.

Edukativna radionica „Ajmo u život“

„Veliki broj studija je pokazao kolika je važnost vitamin D3 u lečenju infekcije izazvane ovim virusom. Dokazano je da su mnogo bolje prolazile osobe koje su imale infekciju i normalne koncentracije vitamin D3, da su provele značajno manje vremena u bolnici, kao i da je mnogo manje njih imalo teške forme bolesti. Međutim, glavni izazov za prevazilaženje visokih stopa nedostatka vitamina D je taj što nije lako održavati dovoljne nivoe ovog vitamina kroz ishranu i moderan stil života. Pa su zato zemlje koje imaju malo sunca, kao što su Island, Finska, poslednjih nekoliko godina ugrađivale u podzemne železnice specijalnu vrstu svetlosti koja je imitirala ultraviolentne zrake kako bi kod građana pospešili indukcija vitamina D, za koji znamo da se stvara preko kože. Međutim, s obzirom na to da je sve više pozornosti na maligni melanom, malo se ljudi sunča, a zaštitni faktori peko 15 onemogućavaju prodiranje ultraviolentnih zraka na kožu i na taj način sprečavaju isinteza vitamina D. Zbog toga su mnoge zemlje, koje su ekonomski razvijene, počele da obogaćuju hranu vitaminom D3, zato što je i pre pandemije dokazana važnost ovog vitamina u lečenju i prevenciji mnogih bolesti. Međutim i pored toga, neophodno je dodavanje vitamin D3 u vidu suplemenata, a studije su pokazale da je najbolja iskoristljivost u organizmu kada se uzimaju u soft gel kapsuli. Naročito se preporučuje osobama sa hroničnim i malignim bolestima, kao i kod onih koji imaju povećanu sklonost ka respiratornim infekcijama“, objasnila je prof. dr Nikolić Đurović, naglasivši da ne treba zaboraviti važnost vitamin D3 i kada je u pitanju prevencija i lečenje osteoporoze Vitamin D3 zajedno sa vitaminom K2 smatra se jednim od najvažnijih karika kada se govori i o osteoporozi kod žena, naročito u periodu menopauze, kada je nivo estrogena, koji štiti kost, značajno manji.

Jedna od najvažnijih funkcija vitamina D3 u organizmu je kontrola resorpcije kalcijuma iz hrane u crevima. Da bi telo bilo u stanju da pravilno iskoristi ovaj kalcijum, neophodan je vitamin K2. U nedostatku ovog vitamina, kalcijum se taloži u mekim tkivima što dovodi do kalcifikacija u zglobovima i ostalim organima.

Osteoporoza pogađa jednu od tri žene starije od 50 godina i svakog petog muškarca posle 65. godine života

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović, fizijatar u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, na edukativnoj radionici se osvrnula na osteoporozu, koja pogađa jednu od tri žene starije od 50 godina i svakog petog muškarca posle 65. godine života.

„Veći rizik od osteoporoze imaju žene koje su ušle u menopauzu pre 45. godine, žene sitnije građe, kao i osobe koje su manje fizički aktivne. Uloga vitamina D3 potrvrđena je u lečenju osteopenije i osteoporoze, kao i za smanjenje rizika od nastanka preloma. Kod pacijenata sa osteoporozom, adekvatan nivo vitamina D predstavlja preduslov za efikasnu terapiju osteoporoze. Međutim, značaj vitamina K2 se poslednjih godina puno istražuje i dokazani su njegovi benefiti za zdravlje kostiju, ali i veliki doprinos kardiovaskularnom zdravlju. Vitamin K2 je kao saobraćajac u našem organizmu, sprečava da se kalcijum taloži u arterijama, zglobovima, unutrašnjim organima i pravi kalcifikacije, već se taj kalcijum usmereva u kosti, tamo gde je neophodan. Od izuzetnog značaja je fizička aktivnost, jer predstavlja jak stimulans za stvaranje koštane mase. Kalcijum koji se unosi ishranom kostima daje čvrstinu, ali samo ukoliko u organizmu ima dovoljno vitamina K2 i D3. Međutim, da bi se poboljšala gustina kostiju i da bi kost pravilno zarasla, ukoliko dođe do preloma, pored fizikalne terapije, neophodno je unositi optimalan nivo vitamina K2, 90 mcg dnevno, kao i vitamina D do 2000 I.J.“, zaključila je prof. dr Dubljanin Raspopović.

Teme