Plodna zemlja

Do 25. februara prijava za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Somboru

Foto: Pixabay.com

U Somboru je 11. februara 2021. godine, raspisan oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, kroz veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, a jedini uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Na području grada Sombora u zakup se nudi ukupno 3.982,9669 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, a od toga na period od 15 godina 2.015,8009 ha. Takođe, sedam javnih nadmetanja u katastarskoj opštini Bački Monoštor oglašeno je na period od 30 godina u ukupnoj površini od 25,8819 ha.

Aplikaciji Digitalno javno nadmetanje može se pristupiti preko računara i mobilnih uređaja na ovom linku. Rok za prijavu je 25. februar 2021. godine do 14 časova, navodi Uprava za poljoprivredno zemljište Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Teme