Društveno odgovorno poslovanje

PIK BEČEJ štiti kulturnu baštinu dvorca „Fantast“

Imovinsko-pravni odnosi u vezi sa dvorcem „Fantast”, pripadajućim objektima i parcelom, rešavaju se u procesu restitucije, po zahtevu Matice srpske. PIK Bečej je od okončanja stečajnog postupka 2016. godine dobrovoljno održavao ovu kulturno-istorijsku baštinu države Srbije do okončanja postupka restitucije. U funkcionisanje dvorskog kompleksa „Fantast“ i njegovu dostupnost javnosti u poslednjih pet godina je na godišnjem nivou ulagano oko 250.000 evra.

Međutim, kako kompleks dvorca nije deo imovine PIK Bečej i nije izvesno kada će se pravosnažno okončati postupak restitucije, ne postoji zakonska mogućnost daljeg investiranja u razvoj ovog spomenika kulture i dvorac će biti konzerviran od 1. marta, a čitava lokacija i objekti na njoj će biti obezbeđivani o trošku kompanije PIK Bečej.


Kao društveno odgovorna kompanija, PIK Bečej je dodatno, svim zaposlenima u dvorcu ponudio drugo radno mesto u okviru ovog poljoprivrednog sistema.
Nadamo se da će nadležni organi ubrzati donošenje pravosnažne odluke u procesu restitucije kako bi dvorac „Fantast“ dobio svog vlasnika i bio iznova otvoren za posetioce.

Teme