Info

Deoničari Fortenova grupe na predstojećoj Skupštini glasaju o važnim odlukama vezanim za prenos Mercatora na Fortenova grupu

Fortenova grupa

Na Skupštini deoničara depozitnih potvrda Fortenova grupe, koja je sazvana za petak, 12. mart 2021. godine, deoničari će glasati o nekoliko odluka važnih za konsolidaciju poslovanja Fortenova grupe, najvećeg privatnog poslodavca u Hrvatskoj i nekoliko zemalja regiona, kao i jedne od najvećih privatnih kompanija južne i jugoistočne Evrope.

Ključne odluke koje će se naći pred deoničarima odnose se na prenos deonica Poslovnog sistema Mercator S Agrokora na Fortenova grupu i njima će, ukoliko budu izglasane, Fortenova grupa dobiti odobrenje za proširenje postojećeg finansijskog aranžmana sa HPS Partners i VTB bankom. Aranžman u iznosu od najviše 390 miliona evra koristio bi se za kreditiranje Mercatora od strane Fortenova grupe, a u svrhu refinansiranja Mercatorovog duga prema bankama.

Rast vlasništva Sberbanke

Ujedno, deoničari će odlučivati i o zameni deonica koje Sberbanka ima u Mercatoru za udele u Fortenova grupi. Ukoliko zamena deonica bude odobrena, na Fortenova grupu će se preneti 18,53% deonica Mercatora, koje su u vlasništvu Sberbanke. Istovremeno, tom bi zamenom udeo Sberbanka u vlasništvu Fortenova grupe narastao na 44%. Izglasavanjem i realizacijom ovih odluka, a po dobijanju odobrenja regulatora za koncentraciju Mercatora i Fortenova grupe na tržištu Srbije, bile bi ostvarene sve preostale ključne pretpostavke za skoriji prenos deonica Poslovnog sistema Mercator na Fortenova grupu.

Uz odluke vezane za Mercator, deoničari će odlučivati i o jačanju Upravnog odbora Fortenova grupe u koji će, ukoliko predlog bude prihvaćen i izglasan, ući tri nova neizvršna člana – Roman Goltsov, Daniel Gusev i Damir Spudić, kao stručnjaci sa velikim međunarodnim iskustvom, koji će svojim kvalitetom, znanjem i stručnošću značajno doprineti ostvarivanju poslovnih ciljeva Fortenova grupe. Uz izglasavanje novih članova Upravnog odbora na snagu bi stupila i ostavka koju je na poziciju neizvršnog člana Upravnog odbora podneo Miodrag Borojević.

„Zahvaljujemo gospodinu Borojeviću na doprinosu u radu Upravnog odbora koji je dao u protekle dve godine i želimo mu uspeh u nastavku poslovne karijere“, izjavio je Maksim Poletaev, predsednik Upravnog odbora Fortenova grupe. Sa izglasavanjem odluke o izboru novih članova Upravnog odbora, Miodrag Borojević bi prestao biti član Upravnog odbora, kada bi ujedno prestale i njegove obaveze u organima upravljanja u pojedinim društvima Fortenova grupe.

„Pred nama je vrlo važna skupština, jer će na njoj deoničari glasati o odlukama koje su iz nekoliko aspekata značajne za naše poslovanje. Pre svega, prihvatanjem predloženih odluka vezanih za Mercator ispuniće se preostali elementi Nagodbe  poverenika Agrokora. Posebno me raduje što će se time i formalno zaključiti sve obaveze koje proizlaze iz nagodbe i to tačno tri godine nakon što sam u složenim okolnostima prihvatio izazov upravljanja postupkom vanredne uprave Agrokora. Izglasavanjem i sprovođenjem odluka Skupštine biće konsolidovano vlasništvo unutar Grupe, novim finansiranjem konsolidovaćemo i kreditiranje, a time i ostvariti sve preduslove za konsolidaciju maloprodaje na nivou celog regiona i jačanje naše pozicije u toj delatnosti. Ukoliko deoničari sledećeg petak izglasaju predložene odluke, uveren sam da ćemo prenos deonica Mercatora zaključiti do kraja ovog meseca“, izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Teme