Vode Srbije

Udruženje 3e i NALED u poseti postrojenju za preradu otpadnih voda u Šapcu

Foto: NALED

U okviru reformske kampanje „Mesec voda“ koju su pokrenula udruženja „3e“ i Mreža inspektora Srbije zajedno s NALED-om, predstavnici udruženja su u sredu 3. marta posetili postrojenje za preradu otpadnih voda u Šapcu kako bi se detaljnije upoznali sa modelom rada tog sistema i kako bi primer dobre prakse grada Šapca podelili sa zainteresovanim lokalnim samoupravama u Srbiji. 

„U okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“, koji je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) bavimo se temom otpadnih voda, ne samo sa aspekta zakonske regulative i institucionalnih kapaciteta, već želimo da sa više aspekata pokažemo kako sve funkcioniše – iz ugla privrede, lokalnih samouprava i iz ugla inspektora“, istakao je Srđan Gajić, predsednik Udruženja 3e. 

Pored sveobuhvatne analize stanja otpadnih voda u Srbiji koja je urađena u okviru ovog projekta, ukazali smo i na primere dobrih praksi privrede u regulisanju otpadnih voda, a sada želimo da prikažemo takve primere i u lokalnim samoupravama. Šabačko postrojenje je upravo primer dobre prakse koja se može primeniti i u drugim gradovima i opštinama. Prednost postojanja jednog ovakvog postrojenja je u tome što pokazuje kako jedna lokalna samouprava svojom investicijom pomaže i privredi. Kompanije iz Šapca i okoline sada mogu da, umesto da grade kompletan sistem za preradu otpadnih voda, samo instaliraju predtretman za otpadne vode čime se izuzetno umanjuju troškovi investicionog ulaganja.

„Tokom posete predstavnici udruženja 3e i NALED-a su saznali koja je tehnologija korišćena za izgradnju postrojenja, koji su izazovi i problemi i šta je moguće još dodatno uraditi u narednom periodu kako bi postrojenje dobilo nove funkcije, možda u vidu bio-postrojenja ili proizvodnje električne energije“, dodao je Gajić i naglasio da u Srbiji radi neznatan broj postrojenja za preradu otpadnih voda, a da je neophodno da ih bude nekoliko stotina.

„Unapređenje prerade otpadnih voda jedan je od ciljeva JKP „Vodovod Šabac“. Naredna faza je usmerena na proširenje kapaciteta uz visoke ekološke standarde, kao i održivost sistema, koja je u planu, pa su saveti u ovom pravcu od izuzetne važnosti, kao i saveti u vezi eventualnih fondova za finansiranje. To bi bio i ekološki napredak u fukcionisanju postrojenja, jer bi obezbedilo više 60 odsto energije iz sopstvenih izvora“, istakao je v.d. direktora JKP „Vodovod Šabac“ Jovan Vraneš.

Teme