Info Obnovljivi izvori energije

BAT će do 2050. godine postići POTPUNU UGLJENIČNU NEUTRALNOST

Foto: Promo

Kompanija British American Tobacco (BAT) se u svom novom izveštaju o održivom poslovanju (ESG izveštaj o ekološkom, društvenom i korporativnom poslovanju za 2020. godinu),  obavezala da će postići ugljeničnu neutralnost u čitavom svom lancu do 2050. godine. Na taj način, BAT je napravio dodatni iskorak ranije postavljenom cilju, da do 2030. godine postane ugljenično neutralan za emisije koje proizlaze direktno iz kompanijskih poslovnih aktivnosti. Novom odlukom o postizanju potpune neutralnosti ugljenika, BAT se dodatno obavezao na saradnju sa svim svojim dobavljačima po pitanju klimatskih promena, kao i podršku poljoprivrednicima koji proizvode za BAT u usvajanju tehnika uzgoja s manje ugljenika. 

Sa smanjenjem emisije ugljenika, BAT je odlučio da podigne i standard u recikliranju vode, pa je postavljen cilj od 30 odsto reciklirane vode do 2025. godine. Dodatno, do 2025. godine BAT se obavezao da sertifikuje 100 odsto svojih proizvodnih lokacija sertifikatom Saveza za upravljanje vodama (AWS). Ovaj cenjeni sertifikat nezavisnog revizora doprineće potvrđivanju BAT-ovih napora u održivom upravljanju vodama.

„U ključnom smo trenutku svoje transformacije i predani smo izgradnji kompanije budućnosti. Ovaj izveštaj transparentno prikazuje naš napredak i rastuće ambicije. Nastavljamo da težimo ka izvrsnosti u svim područjima održivosti i ponosni smo što možemo da objavimo našu dalju predanost proširenju cilja postizanja neutralnosti ugljenika do 2050. BAT je na dobrom putu kreiranja A Better Tomorrow™ za sve, od omogućavanja izbora potrošačima i podsticanja potrošača da pređu na naučno dokazane proizvode sa smanjenim rizikom za zaštitu životne sredine, do poštovanja ljudskih prava i ulaganja u talente. I konačno, naša ambicija je smanjenje uticaja našeg poslovanja na zdravlje, te ostvarivanje pozitivnog uticaja na životnu sredinu i društvo“, izjavio je Jack Bowles, izvršni direktor BAT-a.

Više od 20 godina rad BAT-a na održivom poslovanju

Kompanija BAT više od 20 godina radi na održivom poslovanju, dok je u martu 2020. godine najavlljeno proširenje ciljeva održivosti koje prati korporativnu strategiju postizanja A Better Tomorrow™. Istovremeno, najnoviji ESG izveštaj o održivosti pokazao je da je BAT postigao značajan napredak, uključujući povećanje broja potrošača proizvoda koji zagrevaju duvan bez sagorevanja za 3 do 13,5 miliona na kraju 2020. godine, zatim povećanje prihoda od novih kategorija proizvoda za 15 odsto u 2020. u odnosu na 2019. godinu, povećanje upotrebe obnovljive energije na 26 odsto – povećanje od 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu godinu i više od 30 odsto smanjenja ukupnih emisija ugljenika u odnosu na 2019. godinu, ali i smanjenje potrošnje vode za gotovo 11 odsto u odnosu na 2019. godinu. Takođe, u izveštaju je navedeno i održavanje više od 38.000 treninga o ljudskim pravima, sa više od 390.000 polaznika u čitavom lancu snadbevanja,  kao i postizanje 38 odsto zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama. 

Napredak BAT-a na području održivog razvoja i predanost visokim standardima potvrđen je i dobijanjem  uglednih nezavisnih priznanja. BAT je već 19 godina zaredom jedina duvanska kompanija uključena u indekse održivosti Dow Jones 19 – prestižni Svetski indeks 2020. godine.

Teme