Agro Svet

VODA KAO LJUDSKO PRAVO 2,2 milijardi ljudi živi bez pristupa pijaćoj vodi RAST stanovništva i PROMENE u načinu ishrane povećaće potrebe za vodom

Foto: Pixabay.com

TEKST: FAO

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (The Food and Agriculture Organization – FAO) bila je je domaćin virtuelnog događaja na visokom nivou povodom obeležavanje Svetskog dana voda 2021. godine. Svetski dan voda održava se 22. marta svake godine, sa osnovnim fokusom na podršci postizanju cilja održivog razvoja (Sustainable Develpment Goal 6 –  SDG 6): Voda za sve do 2030. godine. Očekuje se da će u budućnosti rast stanovništva i promena načina ishrane povećati potrebe za vodom, a procenjuje se da 2,2 milijardi ljudi živi bez pristupa pijaćoj vodi, kaže se u tekstu koji je objavio FAO.

KU Dongiu, generalni direktor FAO je tokom virtuelnog događaja rekao da je voda je suštinski element svakog aspekta razvoja. Pozvao je sve zainteresovane strane da rade zajedno na zaštiti vode i proširenju pristupa ovom dragocenom resursu. 

U svom pozdravnom obraćanju Ku Dongiu je opisao težinu problema, rekavši da je prema FAO-ovom izveštaju o stanju hrane i poljoprivrede za 2020. godinu „život više od milijarde ljudi ozbiljno ograničen nedostatkom vode ili nestašicom vode“. Dodao je da će u budućnosti „rast stanovništva i promena načina ishrane povećati potrebe za vodom, intenzivirajući konkurenciju među korisnicima vode“. 

Generalni direktor je nastavio pozivanjem svih zainteresovanih strana da rade zajedno kako bi osigurali da svi imaju siguran pristup vodi.

„Potrebna nam je domišljatost privatnog sektora, elan civilnog društva i solidarnost međunarodne zajednice. Moramo stvoriti sinergiju udruživanjem i zajedničkim radom“, rekao je. 

Oko 2,2 milijardi ljudi živi bez pristupa pijaćoj vodi

Oko 2,2 milijarde ljudi živi bez pristupa pijaćoj vodi i godišnja količina dostupne slatke vode po čoveku opala je za više od 20 procenata u poslednje dve decenije, ali ipak je potrebno sve više i više vode da bi se hranili usevi za ishranu rastuće globalne populacije. Ovogodišnja tema Svetskog dana voda, „Vrednovanje vode“, podvlači hitnu potrebu za boljom zaštitom ovog vitalnog resursa.

U svom uvodnom obraćanju, Audrei Azoulai, generalna direktorka UNESCO-a, rekla je da je voda dragoceno „plavo zlato“, dodajući da se poteškoće u pristupu vodi mogu meriti i obrazovnim i ekonomskim gubicima. Gilbert F. Houngbo, predsedavajući UN Water i predsednik Međunarodnog fonda za poljoprvredni razvoj (IFAD), naglasio je da je „voda ključna za život i egzistenciju“, dodajući da moramo preduzeti mere za poboljšanje upravljanja vodnim resursima i ubrzati napredak ako želimo da ostvarimo cilj do 2030. godine – voda za sve.

Virtuelna proslava Svetskog dana voda obuhvatala je posebnu snimljenu poruku kardinala Pietra Parolina u ime Njegove Svetosti Pape Franje u kojoj je ponovio da je voda osnovno i univerzalno ljudsko pravo, nešto na šta svako ljudsko biće bez izuzetka ima pravo, dodajući da presudno delovati na poboljšanju pristupa vodi širom svijeta. 

Voda kao ljudsko pravo

David Chokuehuanca, potpredsednik Bolivije, naglasio je važnost vode kao ljudskog prava i istakao ulogu Ujedinjenih nacija u obezbeđivanju demokratskog pristupa vodi za sve. Serigne Mbaie Thiam, ministarka za vode Republike Senegal, ohrabrila je zainteresovane strane da rade zajedno u holističnijem pristupu na rešavanju problema upravljanja vodama. Marina Sereni, zamenica ministra spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, sa svoje strane je u video poruci naglasila da je potreban plodan dijalog između različitih aktera kako bi se pronašla inovativna rešenja za promociju boljeg upravljanja vodama. Jonathan Malagon Gonzalez, ministar za stanovanje, gradove i teritoriju Republike Kolumbije, opisao je pristup vodi kao ključno pitanje politike i istakao posvećenost i napredak Kolumbije ovom pitanju. U video poruci, Henk Ovink, specijalni izaslanik Kraljevine Holandije je rekla da je ovogodišnja tema „vrednovanja vode“ posebno relevantna tokom pandemije COVID-19, dodajući da je pranje ruku od ključne važnosti za zaustavljanje korone – ali mnogi to nisu u mogućnosti

Događaj je takođe pružio priliku za prezentovanje  UN-ovog Izveštaja o svetskom razvoju voda 2021. godine, koji godišnje pruža najnoviji pregled trenutnog stanja vode u svetu. Poglavlje o upotrebi vode u hrani i poljoprivredi koju vodi FAO, naglašava koliko je voda važna za sigurnost hrane i ishranu. Pokazalo se da ljudi koji imaju bolji pristup vodi imaju niži nivo pothranjenosti, dok njen nedostatak može biti glavni uzrok gladi i pothranjenosti, posebno u oblastima u kojima ljudi zavise od lokalne poljoprivrede zbog hrane i prihoda.

U svom govoru, generalni direktor FAO Ku Dongiu naglasio je da pojačana ograničenja vode ugrožavaju sigurnost hrane i ishranu. 

„Izazovi u pristupu vodi i sve veće zagađenje vide se tokom čitavog lanca snabdevanja hranom – uključujući preradu hrane – koji utiču na sigurnost hrane, ishranu, zdravlje i usluge ekosistema i predstavljaju velike rizike za ugroženo stanovništvo.“ 

Skrenuo je pažnju na FAO-ov rad na sigurnosti vode i hrane, uključujući partnerski program Globalni okvir za nestašicu vode, koji ubrzava zajedničke akcije za suočavanje sa nedostatkom vode u poljoprivredi u promenljivoj klimi, i FAO-ovu nedavno pokrenutu Geoprostornu platformu koja sadrži bogat skup podataka koji pomažu u jačanju donošenja odluka zasnovanih na iskustvu u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru. Takođe je spomenuo FAO-ov portal za praćenje produktivnosti vode putem otvorenog pristupa daljinski očitanim podacima, koji pomaže zemljama u praćenju produktivnosti vode i pronalaženju rešenja za smanjenje razlika u produktivnosti. 

U završnom govoru na tom događaju, zamenica generalnog direktora FAO-a Maria Helena Semedo ponovila je da je FAO spreman da „nastavi da blisko sarađuje sa članicama, sistemom UN-a, globalnim partnerima i nedržavnim akterima kako bi se bolje izgradio sistem zaštite od COVID-19 kroz transformaciju poljoprivredno-prehrambenih sistema. To treba da doprinese realizaciji ciljeva Agende 2030 za održivi razvoj u cilju bolje proizvodnje, ishrane, okruženja i na kraju  boljeg života.

 “Kroz mnoge projekte i programe širom sveta, FAO se zalaže za stvaranje efikasnije, pravičnije i ekološki prihvatljivije upotrebe vode u poljoprivredi i radi na postizanju cilja održivog razvoja do 2030. godine  – voda za sve.“, navodi se u tekstu FAO.

Teme