Banke Info

Novčanica s likom Nadežde Petrović u virtuelnoj zbirci „Žene na novčanicama” Centralne banke Urugvaja

Foto: Narodna banka Srbije

Muzej numizmatike Centralne banke Urugvaja (Museo Numismático – Banco Central del Uruguay) objavio je virtuelnu zbirku novčanica pod nazivom „Žene na novčanicama” (Mujeres Homenajeadas en Billetes en el Mundo), u kojoj je prikazana i srpska opticajna novčanica u apoenu od 200 dinara, s portretom naše znamenite umetnice Nadežde Petrović.

Zbirka sadrži slike novčanica zemalja širom sveta na kojima se nalaze likovi žena koje su tokom istorije, kroz svoj život i rad na polju nauke, književnosti i umetnosti, bile pioniri na putu ka društvu zasnovanom na jednakosti.

Pored naše novčanice, virtuelna zbirka sadrži i slike novčanica s likovima najznačajnijih žena iz Urugvaja, Argentine, Meksika, Kolumbije, Čilea, Estonije, Švajcarske, Švedske, Češke, Nemačke, Danske, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva i Izraela.

Nadežda Petrović, najznačajniji srpski umetnik s početka 20. veka, uvela je srpsku umetnost u tokove savremene evropske umetnosti. Bila je veliki borac za prava čoveka, humanista i patriota, a u svom stvaralaštvu spojila je dva osnovna opredeljenja – moderni izraz i ideju umetnosti u službi naroda.

Rođena je u Čačku, 12. oktobra 1873. godine. Njen stvaralački opus čine tri najznačajnija perioda: minhenski period, koji je od odlučujućeg značaja za njeno likovno stvaralaštvo, srpski period i pariski period. U Prvom balkanskom ratu učestvuje na frontu kao dobrovoljna srpska bolničarka, pri vrhovnoj komandi.

Među najznačajnijim slikarskim ostvarenjima ističu se dela „Bavarac”, „Žetva”, „Domaćin”, „Guslar”, „Kaluđer”, „Kosovo polje”, „Šatori valjevske bolnice” i mnoga druga.

Umrla je od tifusa u Prvoj rezervnoj bolnici u Valjevu 3. aprila 1915. godine.

Numizmatički muzej centralne banke Urugvaja omogućio je da zbirka „Žene na novčanicama” bude dostupna u virtuelnom formatu klikom na link, a prema saopštenju Ministarstva za privredu i finansije Urugvaja od 8. marta, slike novčanica postavljene su i u centralnom hodniku zgrade Ministarstva povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/muestra-mujeres-homenajeadas-billetes).

Teme