Energija

NIS uložio 800 miliona dinara u dodatnu modernizaciju Rafinerije nafte u Pančevu

Foto: NIS

Kompanija NIS uspešno je završila projekat dodatne modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu u okviru koje su izvedeni radovi na čišćenju, reviziji i sanaciji opreme, kao i investicioni projekti na većini procesnih postrojenja. Ukupna vrednost radova koji će omogućiti unapređenje efikasnosti proizvodnih procesa u rafineriji iznosila je 800 miliona dinara.


Planska obustava rada rafinerije tokom koje su zaustavljeni proizvodni procesi u svim najvažnijim postrojenjima, započeta je 28. februara, a svi projekti – kako investicija tako i projekti investicionog održavanja – izvedeni su u skladu sa strogim ekološkim standardima. Takođe, u toku radova bili su ispoštovani najviši standardi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.


Ključne aktivnosti obavljene su na postrojenju S-44501 (Klaus) u cilju povećanja pouzdanosti rada postrojenja, dok su značajni investicioni radovi realizovani i na postrojenju za proizvodnju benzinskih komponenti i gasova (FCC kompleks), kao i na postrojenju Atmosferske destilacije. Takođe, realizovan je i niz ranije usaglašenih tehničko-tehnoloških izmena u cilju povećanja energetske efikasnosti rafinerije i poboljšanja rada prerađivačkog kompleksa tokom leta.
Na radovima je bilo angažovano više od 350 zaposlenih NIS-a i eksternih izvođača, sa ostvarenih više od 52 hiljade radnih sati, uz poštovanje najviših standarda bezbednog rada koji se primenjuju u NIS-u. Za vreme radova, tržište je bilo uredno snabdeveno svim vrstama naftnih derivata, zahvaljujući povećanju obima proizvodnje u ranijem periodu čime su obezbeđene dovoljne zalihe tokom remonta.


„Kako investicioni projekti, tako i projekti investicionog održavanja od izuzetnog su značaja za rad rafinerije jer omogućavaju povećanje proizvodne pouzdanosti, unapređenje procesa proizvodnje i strukture rafinerijskih proizvoda. Dodatnim ulaganjima postižemo veću konkurentnost naših prerađivačkih kapaciteta i doprinosimo unapređenju zaštite životne sredine, što predstavlja jedan od prioriteta u poslovanju NIS-a. Samim tim, daljim razvojem kapaciteta za preradu omogućujemo veću efikasnost poslovanja i jačanje naše pozicije kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu“, istakao je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada u NIS-u.

Teme