Voćarstvo i vinogradarstvo

U TOPLIČKOM KRAJU OŽIVELI MALINJACI Prolećna priprema zasada za ovogodišnji rod

Foto: Vesna Gajić

U Topličkom kraju uveliko teku pripreme malinjaka za ovogodišnju sezonu i rod. Vredni poljoprivrednici ne miruju, podižu maline, vezuju, orezuju, okopavaju, a potom sledi prskanje na bazi bakra kako bi stabljike zaštitili od gljivica.

Posle zime, malinjaci duž reke Toplice, Kosanice i Banjske su oživeli. Prvi radovi su u toku. Krenuli su pupoljci, pa poljoprivrednici žure da malinjake pripreme. Dižu se pale vreže na žice, orezuju stabla malina, vodi računo o razmaku između sadnica da bude oko dvadesetak santimetara.

„Ovo nam je peta godina kako smo zasadili malinjak. Posla ima. Trenutno orezujemo maline, do treće žice odnosno 1,8 metara, kako bi berači mogli lakše da oberu“, kaže Dragutin Gajić.

Ova zima nije bila mnogo oštra i prijala je malinjacima. Posle orezivanja i povezivanja, sledi okopavanje, kao i đubrenje. Zatim sledi prskanje na bazi bakra kako bi se zaštitili od gljivica.

„Kod okopavanja vodimo računa da bude na širini od 40 santimetara i sa jedne i druge strane. Odnosno jedan red je širok osamdeset santimetara. Okopavamo zbog korova, a sledeće kopanje biće kad se zatravi, nakon čega uglavnom plevimo ručno. Sledi zakidanje zaperaka, a posle ostaje da maline porastu“, ukazuje Dragutin.

Na malinjaku su i košnice. Pčele su tu zbog oprašivanja a tako se garantovano dobija kvalitetniji rod malina.

Teme