Banke

MTS banka PRIPOJENA BANCI POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je tržišnu koncentraciju koja nastaje pripajanjem MTS Banke – “Banci Poštanska štedionica”, objavljeno je na internet stranici Komisije u dokumentu od 11. marta 2021.

Poštanska štedionica je osnovana 1921. godine i nalazi se u većinskom vlasništvu Republike Srbije koja poseduje 79,01% akcija. Manjinski akcionari ove banke su Javno preduzeće Pošta Srbi koje poseduje 19,95% akcija, republički fond PIO sa 1,01% akcija i Republički fond za razvoj Srbije sa 0,03% akcija. Trenutno, Poštanska štedionica na teritoriji Republike Srbije poseduje oko 160 ekspozitura i član je kartičarskog sistema društva Visa Inc., MasterCard-a, kao i jedan od najvećih izdavaoca domaćeg brenda – DinaCard.

MTS banka je osnovana 1990. godine pod nazivom Beogradska banka „Prištinska banka“ d.d. Priština, a tokom svog postojanja je više puta menjala svoje poslovno ime i sedište. Godine 2014. većinski akcionar ove banke postalo je društvo Telekom Srbija a.d, a od 2015. godine ona posluje pod sadašnjim nazivom. Od oktobra 2020. godine, mts banka se nalazi u potpunom vlasništvu (100% akcija) društva Telekom Srbija.

Posle pripajanja, MTS Banka će bez postupka likvidacije prestati da postoji kao nezavisan učesnik na tržištu, a Telekom Srbija će u Poštanskoj štedionici imati manjinski nekontrolni udeo od 10,08 procenata.

Ostali akcionari Poštanske biće Republika Srbija sa 71,05 procenata akcija i Pošta Srbije sa 17,94 procenata.

Komisija je zaključila da zajednički tržišni udeo dve banke iznosi 6,2 odsto, te da ovakva koncentracija na tržištu pružanja svih bankarskih usluga na teritoriji Srbije neće imati negativne efekte na konkurenciju.

Teme